By   31 stycznia 2018


Zleceniodawcom i partnerom wymienionym na tej stronie doceniając składają wyrazy wdzięczności w imieniu Działu PR za włożony wysiłek na patronat dydaktyczny – podpisano: Grzegorz Pardecki, Robert Piwowarczyk, Stanisław Szwedowski i Daniel John

 • Krakowski GIS Day 2016 – Wirtualna rzeczywistość
 • Pierwszy Panel Ekspertów Marketingu Spotkania Team Building Wrocław
 • Między uczniami, rodzicami a także nauczycielami – komunikacja w szkole
 • II Konferencja Filozoficzna: Od mniemań do wiedzy.
 • Ratownictwo w zintegrowanym systemie – ciekawe wynalazki, motywacja, dydaktyka i współpraca.
 • Specjalizacja regionalna- współczesne podejścia
 • IV Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Praktyczne Warsztaty biznesowe team building Współczesne obszary badawcze ekonomiczne. Rozwój zrównoważony: od wymiaru regionalnego do globalnego
 • Między przyrodoznawstwem a humanistyką. Przestrzenie kultury światowego pozytywizmu
 • Spotkanie sprawozdawcze projektu SORMISOL „Opracowanie innowacyjnej technologii automatycznego montażu bioetanolu II generacji z biomasy sorgo (Sorghum sp.) oraz miskanta (Miscanthus sp.)”. 8.12.2015, Poznań
 • Konferencja profilaktyczna Zachowania ryzykowne dzieci jak również młodzieży: nowe środki psychoaktywne, agresja elektroniczna, ryzykowne zachowania żywieniowe
 • “Kartografia historyczna między humanistyczną metodą badawczą a przyrodniczą metodą prezentacji”
 • XV Warsztat Seminaryjny team building Modelowanie procesów a także systemów logistycznych
 • XVIII Seminarium team building „Projektowanie Mechatroniczne”
 • Ekonomiczno-społeczne oraz organizacyjno-techniczne determinanty zarządzania rozwojem lokalnym