poniżej przedstawiona została lista moich symulacji biznesowych, które coachowie mogą zamawiać ode mnie w ramach niewyłącznej certyfikacji:

– Malinowe pracowniczki i kremowi brygadziści – wielorundowa edukacyjna wirtualna rozgrywka biznesowa dotycząca zróżnicowania i różnorodności kulturowej w organizacji
– Amazońska misja specjalna – kilkuminutowa prosta internetowa gra strategiczna dotycząca zarządzania ryzykiem
– Motocyklowe turnieje kotów i owczarków – jednodniowa teambuildingowa elektroniczna rozgrywka szkoleniowa dotycząca pracy w zespole
– Wspaniali sprzedawcy posród jezior Mieszka Trzynastego – dwudniowa wielowątkowa internetowa rozgrywka szkoleniowa na temat pracy sprzedawcy
– Mniej dukatów z fabryki czekoladek – jednorundowa prosta wirtualna rozgrywka biznesowa dotycząca wdrażania innowacji na bazie idei KAIZEN.