Adres naszej siedziby:
Figiel – doradztwo personalne
Legnicka 56, 54-204 Wrocław
Tel. 253-562-512
e-mail info4@mail.net