Monthly Archives: luty 2017

Czy automatyzacja pracy ma wpływ na poziom bezrobocia.

By   16 lutego 2017

Ostatni okres czasu to coraz bardziej optymistyczna sytuacja na rynku pracy – jak pokazują statystyki podane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie osiągnęło najniższy poziom od 1991 roku. W październiku miało wartość około ośmiu procent, a spadki były widoczne w prawie wszystkich województwach. Tego typu sytuacja oznacza dla pracodawców, że mogą mieć oni coraz więcej problemów z zatrudnieniem odpowiednich ludzi.

Na pewno taka sytuacja ma miejsce w branżach związanych z nowymi technologiami, w nich już od paru lat pracownicy są przyzwyczajeni do tego, że to oni stawiają warunki. Lecz dość podobna sytuacja zaczyna mieć miejsce w coraz większej ilości branż, między innymi w obszarach, w których całkiem niedawno jeszcze z pracą było bardzo różnie.

Sytuacja tego typu może być korzystna nie tylko dla osób szukających zatrudnienia, lecz również dla naszej gospodarki, którą będzie rozruszał odpowiedni wzrost wypłat. Dodatkowo coraz większą rolę ogrywają różne benefity, którymi pracownicy są kuszeni. Zaliczyć do nich między innymi można karty sportowe, opiekę medyczną czy też pakiety ubezpieczeniowe dla całej rodziny.

Co ciekawe, tendencje w naszym kraju są zupełnie inne, niż w reszcie świata, gdzie obserwowany jest ciągły wzrost poziomu bezrobocia. Jak pokazują światowe dane już w tym roku ilość osób nie mających stałego zatrudnienia osiągnąć nawet poziom powyżej dwustu milionów. Najważniejszą przyczyną takich problemów jest gorsza sytuacja gospodarcza.

Wbrew opiniom wielu osób, postęp technologiczny i automatyzacja pracy nie mają dużego wpływu na stopę bezrobocia. Hasła tego typu można usłyszeć już od dwustu lat, a w dalszym ciągu mimo używania wielu maszyn i urządzeń pracownicy dalej są niezbędni. Faktem jest natomiast to, że zaawansowane technologie powodują znikanie niektórych zawodów i tworzenie się innych.

Liczba nowych zawodów w ostatnim czasie rośnie bardzo szybko, albo korzystają one w bezpośredni sposób z technologii, albo będą zapewniać jej odpowiednią obsługę. Dlatego też widoczna jest coraz bardziej decentralizacja zatrudnienia i powiększenie elastyczności pracowników, którzy chcąc utrzymać się na rynku inwestować muszą w swój rozwój i nie obawiać się zmian.

Czy automatyzacja pracy ma wpływ na stopę bezrobocia.

By   16 lutego 2017

Ostatnie miesiące to poprawiająca się sytuacja na pracowniczych rynkach – jak pokazują dane udostępnione przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie osiągnęło najmniejszy od prawie trzydziestu lat poziom. W październiku miało wartość około ośmiu procent, a spadki widoczne były w 14 ze wszystkich województw. Taka sytuacja oznacza dla pracodawców, że mogą mieć oni coraz więcej problemów z zatrudnieniem odpowiednich ludzi.

Z pewnością taka sytuacja ma miejsce w branżach technologicznych, tam już od kilku lat pracownicy są przyzwyczajeni do tego, że to właśnie oni mogą dyktować. Lecz identyczna sytuacja ma miejsce w ostatnim czasie w coraz to nowych branżach, także w obszarach, w jakich całkiem niedawno jeszcze z pracą było bardzo różnie.

Sytuacja tego typu może być dość korzystna nie tylko dla osób szukających zatrudnienia, ale także dla całości gospodarki, którą pomoże napędzić wzrost wynagrodzeń. Dodatkowo duże znaczenie zaczynają mieć dodatkowe benefity, jakimi motywuje się pracowników. Zaliczyć do nich między innymi można karnety do obiektów sportowych, opiekę medyczną czy pakiet ubezpieczeń dla pracowników i ich rodzin.

Co ciekawe, trendy w naszym kraju są całkowicie inne, niż w reszcie świata, gdzie jest obserwowany ciągły wzrost bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że w 2017 roku liczba osób nie mających stałego zatrudnienia może sięgnąć poziomu powyżej dwustu milionów. Głównym powodem takich problemów jest gorsza koniunktura gospodarcza.

Pomimo tez wielu ludzi, rozwój technologiczny i automatyzacja pracy nie wpływają zbyt mocno na poziom bezrobocia. Takie hasła słyszy się często od dziewiętnastego wieku, a cały czas mimo wykorzystywania wielkiej liczby maszyn i urządzeń pracownicy dalej są niezbędni. Natomiast faktycznie tak jest, że nowoczesne technologie powodują znikanie niektórych zawodów i tworzenie się zupełnie nowych.

Ich liczba w ostatnich latach bardzo dynamicznie rośnie, albo korzystają one w bezpośredni sposób z nowoczesnych technologii, albo będą zapewniać jej odpowiednią obsługę. Dlatego też coraz bardzie widoczna jest decentralizacja zatrudnienia i większa elastyczność zatrudnionych osób, które chcąc utrzymać się na rynku inwestować muszą w swój rozwój i nie obawiać się zmian.

Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

By   16 lutego 2017

Nieobecność pracowników z powodu chorób jest poważnym problemem zarówno dla przedsiębiorstw i firm, jak i społecznych instytucji. Przebywając na zwolnieniu lekarskim taki pracownik nie może wykonywać swoich zawodowych obowiązków, lecz należy mu się dodatkowo za ten czas wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Do określonej liczby dni wypłaca je pracodawca, a następnie ten obowiązek powinien przejść do ZUSU.

W zapobieganiu pracowniczym chorobom niezwykle istota jest prewencja, z tego też powodu w tego typu działania niejednokrotnie angażuje się również Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z ważniejszych obszarów, w których działania tego typu zostały podjęte, jest przeciwdziałanie i zapobieganie skutkom stresu związanego z pracą wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowane zostały liczne warsztaty i kursy związane z ta tematyką.

Właściciele firm w zakresie tego projektu skorzystać mogą dodatkowo z dostępnych narzędzi, pozwalających skontrolować zakres ryzyka w prowadzonych przez nich firmach. Dzięki takiej analizie będzie można zacząć skuteczne działania naprawcze, a także wdrożyć środki profilaktyczne chroniące przez pojawieniem się stresu zawodowego.

Jak pokazują statystyki, ten czynnik jest jednym z bardzo często występujących powodów pracowniczych chorób. Szacuje się, że blisko 60 procent lekarskich zwolnień będzie efektem postępujących problemów z nieradzeniem sobie z nadmierną presją w pracy. Tylko problemy z układem mięśniowo-szkieletowym częściej bywają zgłaszane wśród problemów z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Zbyt długi stres negatywnie się odbija na rozmaitych płaszczyznach naszego życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale również i osobistej. Może spowodować narastające problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a zostawiony bez leczenia może się stać przyczyną poważnych dolegliwości. Długotrwałe narażenie na warunki stresowe może się nawet zakończyć ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy niejednokrotnie nie są nawet świadomi, jak negatywne skutki niesie dla nich życie w stresujących warunkach. Skutki takiej sytuacji będą się także odbijać na funkcjonowaniu firmy, bowiem zmniejsza się motywacja i produktywność, a zwiększa liczba zwolnień chorobowych oraz wypadków.

Czy nowoczesne technologie mają ma wpływ na ilość bezrobotnych.

By   16 lutego 2017

Ostatni okres czasu to polepszająca się sytuacja na rynku pracy – jak widać podanych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie uzyskało najniższy od prawie trzydziestu lat poziom. W październiku bieżącego roku wynosiło około ośmiu procent, a spadki były widoczne aż w 14 województwach. Tego typu sytuacja dla pracodawców będzie oznaczała, że mogą mieć oni coraz więcej problemów ze znalezieniem odpowiednich ludzi.

Na pewno taka sytuacja ma miejsce w branżach związanych z nowymi technologiami, w nich już od paru lat ludzie mają świadomość tego, że stawianie warunków jest po ich stronie. Lecz identyczna sytuacja ma miejsce w ostatnim czasie w coraz to nowych branżach, między innymi w obszarach, w jakich jeszcze do niedawna warunki dyktowali pracodawcy.

Sytuacja tego typu będzie dość korzystna nie tylko dla zatrudnianych pracowników, lecz również dla naszej gospodarki, jaką może napędzić wzrost wynagrodzeń. Oprócz tego coraz większe znaczenie mają dodatkowe benefity, jakimi motywuje się pracowników. Zaliczają się do nich między innymi sportowe karty, opiekę zdrowotną czy ubezpieczeniowe pakiety dla całej rodziny.

Co ważne, w naszym kraju trendy są całkowicie inne, niż na całym świecie, gdzie jest obserwowany ciągły wzrost bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja Pracy prognozuje, że w roku 2017 ogólna liczba ludzi nie mających zatrudnienia osiągnąć nawet poziom blisko 200 milionów. Głównym powodem takich problemów jest gorsza sytuacja gospodarcza.

Wbrew tezom licznych osób, technologiczny postęp i automatyzacja pracy nie wpływają zbyt mocno na ilość bezrobotnych. Takie hasła usłyszeć już można od dwustu lat, a w dalszym ciągu pomimo wykorzystywania wielu maszyn i urządzeń ludzie nadal są potrzebni. Natomiast rzeczywiście tak jest, że zaawansowane rozwiązania technologiczne będą powodowały wymieranie pewnych profesji i tworzenie się innych.

Liczba nowych zawodów w ostatnich latach bardzo dynamicznie rośnie, albo w bezpośredni sposób one korzystają z technologii, albo będą zapewniać jej odpowiednią obsługę. Z tego też powodu coraz bardziej zaczyna być widoczna decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności zatrudnionych osób, które chcąc mieć atrakcyjne zajęcie inwestować powinny w swój rozwój i nie bać się zmian.

Dlaczego stres negatywnie wpływa na pracowników.

By   16 lutego 2017

Abstynencja pracowników przez różne choroby jest poważnym problemem zarówno dla samych pracodawców, jak również naszego ZUSU. Przebywając na zwolnieniu taka osoba nie może wykonywać zawodowych obowiązków, lecz należy mu się dodatkowo za ten czas odpowiednie świadczenie. Do określonej liczby dni na zwolnieniu będzie je płacił pracodawca, a później ten obowiązek przejmuje ZUS.

W zapobieganiu pracowniczym chorobom bardzo przydatna jest prewencja, dlatego też w działania tego typu niejednokrotnie angażuje się również Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z obszarów, w których działania tego typu zostały rozpoczęte, jest przeciwdziałanie i zapobieganie skutkom stresu związanego z pracą wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu zostały przygotowane liczne szkolenia i warsztaty poświęcone tej tematyce.

Pracodawcy w ramach tego projektu skorzystać będą mogli poza tym z szeregu narzędzi, jakie pozwolą oszacować wysokość ryzyka w firmach, które do nich należą. Dzięki temu można będzie podjąć właściwe działania naprawcze, a poza tym wdrożyć profilaktycznie środki chroniące przez pojawieniem się stresu związanego z pracą.

Jak pokazują statystyki, ten właśnie czynniki to jeden z występujących najczęściej powodów nieobecności pracowników. Szacuje się, że ponad połowa lekarskich zwolnień jest efektem kłopotów z nieradzeniem sobie z nadmierną presją w miejscu pracy. Tylko zaburzenia w układzie ruchu częściej bywają zgłaszane pośród problemów z wykonywaniem pracy zawodowej.

Długotrwały stres odbija się bardzo negatywnie na różnych płaszczyznach życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Powoduje narastające kłopoty ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, a w ogóle nie leczony stać się może powodem poważniejszych dolegliwości. Długotrwałe narażenie na stresowe warunki zakończyć się nawet może ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy często nie wiedzą nawet, jak negatywne skutki niesie dla nich stresujące życie. Rezultaty tego typu sytuacji będą się również odbijać na działaniu firmy, ponieważ zmniejsza się produktywność i zadowolenie, a rośnie liczba zwolnień chorobowych oraz wypadków.