Naszą dominującą formą działań są szkolenia interpersonalne

.

Urządzenie do prowadzenia łańcuchów przenośnika łańcuchowego, zwłaszcza w piecu z trzonem łańcuchowym .

  • Sposób i urządzenie do zewnątrz ustnej rejestracji zwarciowych ruchów żuchwy .
  • Sposób regeneracji filtrów studni głębinowych . Przekładnia bezstopniowa, obiegowo-wahliwa – gry z prowadzenia prezentacji . Roztwór kopiowy dwu azotypowy do sporządzania folii światłoczułych do wykonywania kop ii niebieskich – szkolenia z przywództwa . Sposób polepszenia fermentowania organicznych materiałów odpadkowych i/albo polepszenia gleby – gry . Żeliwo średniochromowe – wyjazdy ze sprzedaży .
  • Sposób wytwarzania elastycznych żywic fenolowo-karbaminianowo-formaldehydowych . Sposób i urządzenie do pomiaru wydłużeń tkaninowej taśmy przenośnikowej zwłaszcza w badaniu jej własności dynamicznych – wyjazdy strategiczne .
  • Okólnik do wykonywania zabiegów zootechniczno-weterynaryjnych u owiec – wyjazdy .
  • Urządzenie napędowe dla napędów łańcuchowych, zwłaszcza dla przenośników łańcuchowych i ciągnionych łańcuchem maszyn urabiających – gry