By   3 października 2017

W związku z raportowaniem programu nr ZYX/69 1 1 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania środków z Szwajcarskiego Priorytetu Społecznego

Agenda debata podczas warsztatu przewiduje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • Analiza szacunkowa wartości wskaźników Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w odniesieniu do roku 2010 oraz 2015
 • Rodzaje projektów realizowanych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 i ich znaczenie dla rozwijania i prowadzenia działalności go
 • Ewaluacja Regionalnych Instytucji Finansujących
 • Ocena efektywności implementacji priorytetów EFS na przykładzie studium edukacyjnego Ośrodki na Szkolenia w Rucianem
 • Analysing the status, framework and quality of consultation and coordination mechanisms toward the implementation of EU and national policies in the Polish regions
 • Konwergencja instytucjonalna i regulacyjna Polski względem Unii Europejskiej
 • Ocena realizacji projektów partnerskich realizowanych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych w okresie perspektywy finansowej 2007-2013
 • Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych
 • projektów Funduszu Spójności 2000-2006″
 • Ewaluacja Działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Zapotrzebowanie grup docelowych na określone typy projektów
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Fundusz będzie omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w poniższych dotowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja cukru
 • Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
 • Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • Działalność bibliotek i archiwów

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Jelenia Góra oraz m. Świnoujście

  Upoważnieni beneficjenci to: Shantou S.E.Z. Solar Factors Industry Co. Ltd., Huta Zabrze S.A., ICN Polfa Rzeszów S.A., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Mebli Tapicerowanych KANITA, Centrum Produkcyjno-Usługowe ANSAT Sp. z o.o. , „AKO” – , AG BUSINESS SOLUTIONS , DRUM Polska Hieronim Strapagiel, HLB Sarnowski and Wiśniewski Sp. z o.o., P.P.H.U. DRAL Tadeusz Drabiński, Spryciarze.pl sp. z o.o., YourOptions – Krzysztof Mejszutowicz, Electrum sp. z o.o., Zakład Elektroniki Przemysłowej ENIKA , Barłomiej Kasprzak Anna Łygas-Kasprzak prowadzący działaność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą PERFEKT-DENT s.c.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.