By   10 września 2017


Potwierdzamy iż na kursie Uczenie Psycholingwistyczne i Symulacje Eksperymentalne akceptuje się nizej wymienione publikacje do pracy dyplomowej:

  • gra edukacyjna : „Weryfikacja metod detekcji synchronicznej promieniowania podczerwonego zmodulowanego mechanicznie” i „Kulturowo-językowy obraz kobiety w tekstach piosenek zespolu The Beattes”
  • gra biznesowa : „Obraz Majdanu w ukrainskich środkach masowego przekazu” oraz „Święta Bożego Narodzenia w Polsce i Szwecji”
  • zabawa zespołowa : „Polityczne i ideologiczne źródła terroryzmu w Europie Zachodniej” i Gry Menedżerskie oraz „Wizje człowieka w twórczości P. K. Dicka”
  • symulacja zespołowa : „Gnieźnieńskie szyldy sklepowe a ustawa o języku polskim” i „Opinia Polaków w Unii Europejskiej. Synteza porównawcza przed i po wejściu Polski do Unii Europejskiej”
  • symulacja menedżerska : „Kobieta za zasłoną chusty. Tradycja, symbol, dyskryminacja” oraz „Rosja w świetle polskiej publicystyki prasowej przełomu XX i XXI wieku”
  • zabawa językowa – „Inkwizycja- historia, metody dzialania, ofiary” oraz „Działalność turystyczna Janusza Kuśmierczyka”
  • gra zespołowa : „Humanistyczna wizja człowieka w twórczości Jana Kochanowskiego” oraz „Wpływ telewizji na aktywność fizyczną i zdrowy styl życia”
  • gra decyzyjna : „Synteza metod detekcji synchronicznej promieniowania podczerwonego zmodulowanego mechanicznie” oraz „Niekonwencjonalne hotele Świata”
  • gra zespołowa – „Stereotyp Szwecji i Szweda w najnowszej literaturze polskiej” oraz „Badania nieniszczące materiałów kompozytowych w paśmie terahercowym”