By   8 września 2017

Powiadomienie – egzamin – Szkoła Dla TrenerówW tym miejscu prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania testowe dla klientów w module „Szkoła Coachów HR:

Rolą trenera w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych pracowników jednej z niżej wymienionych organizacji non profit, a potem zorganizowanie dla niej warsztatu na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z wymienionych tutaj problemów.

Wiodącym zadaniem jest blog seminaryjny szkolenia z prezentowania

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE TAKŻE NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • profesjonalna obsługa trudnego klienta
 • Badania marketingowe w firmie
 • Zarządzanie kompetencjami i rozwojem pracowników
 • Tworzenie programów, projektów i wniosków


  LISTA JEDNOSTEK NGO DLA KTÓRYCH ZALECANE JEST REALIZACJA SZKOLENIA:

 • TOWARZYSTWO KRZEWIENIA SPORTU „SIATKARZ” W JAROCINIE
 • FUNDACJA SCENA WSPÓŁCZESNA
 • STOWARZYSZENIE „PIERWSZY KROK”
 • STOWARZYSZENIE SPORTOWE OKS JUWE TYCHY-JAROSZOWICE
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GRODZISKU
 • STOWARZYSZENIE EDUKACJI SPOŁECZNEJ I PRAWNEJ „IUS ET RATIO”
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I WSI BUKOWA „BUKOWIANIE”
 • STOWARZYSZENIE NADZIEJA
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOŁCZYNIE
 • SŁUPSKIE BIURO PORAD OBYWATELSKICH
 • STOCZNIOWY KLUB PŁETWONURKÓW „MEDUZA”
 • FUNDACJA WSPIERANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO, SPORTU ORAZ DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ RADAN
 • ŻOLIBORSKIE STOWARZYSZENIE „DOM RODZINA CZŁOWIEK”
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „GROM” TYCHY
 • LUDOWY KLUB SPORTOWY „DRZEWIARZ” JASIENICA