By   7 sierpnia 2017


Ogłaszamy iż na kursie Edukacja Innowacyjna i Gry Umiejętnościowe zezwala się na nizej wymienione tezy do zaliczenia:

  • gra kreatywna – „Zjawisko janczerstwa na danych źródłowych z Mehmecka Sokdovicia” oraz „Śladami Karla Friedricha Schinkla. Architektoniczne realizacje Schinkla w Gdańsku ”
  • symulacja strategiczna : „Walory turystyczne i kulturowe Lednickiego Parku Krajobrazowego” i „Rozumienie pojęcia wolność”
  • symulacja zespołowa : „Żandarmeria Wojskowa. Struktura zadania prawne sspekty funkcjonowania” i Zespołowe Gry Negocjacyjne i „Globalizacja a dialog miedzykulturowy z perspektywy twórczości Ryszarda Kapuścińskiego”
  • gra decyzyjna – „Metody prowadzenia śledztwa przez detektywów w powieści kryminalnej” i „Etykieta językowa w miejscu pracy”
  • gra menedżerska – „Podobieństwa i różnice warunków turystycznych Janowa Lubelskiego i Janowa Podlaskiego” oraz „Problem manipulacji w internetowej reklamie banków”
  • zabawa zespołowa : „Stosunki Polsko-Niemiecki po wejściu Polski do Unii Europejskiej” i „Portret współczesnej kobiety w miesięczniku „Twój Styl” – studium porównawcze na podstawie pierwszych egzemplarzy z lat 1994-2010”
  • gra komunikacyjna : „Wpływ soborów powszechnych na budownictwo kościelne” i „Miejsca walk polskich żołnierzy na zachodzie jako obiekty turystyki kulturowej:Arhem Driel – „O jeden most za daleko””
  • gra zespołowa : „Reklama jako narzędzie wywierania wpływu. Techniki perswazyjne w reklamie” i „Zawód dziennikarz – współczesne wyzwania”
  • symulacja kreatywna – „Zwycięzcy czy przegrani ? Językowe obrazy polskiej drużyny piłkarskiej na Mundialu 2006” i „Wpływ reklamy telewizyjnej na zachowanie konsumentów w Polsce”