By   26 czerwca 2017


Informujemy że na programie Metodyka Kształceniowa i Symulacje Umiejętnościowe proponuje się tu przedstawione tezy do superwizji końcowej:

  • symulacja decyzyjna : „Wpływ sytuacji społeczno-politycznej w Egipcie na funkcjonowanie turystyki w tym kraju” i „Oferta wycieczki po obiektach kultury żydowskiej na Lubelszczyźnie”
  • gra decyzyjna – „Kobieta w islamie z punktu widzenia i ocen religii chrześcijańskiej” oraz „Problem aborcji w Polsce”
  • gra strategiczna : „Oblicza współczesnej Ukrainy w polskiej prasie na przykładzie ocenianych tytułów” oraz Gry Strategiczne i „Kobieta w społeczeństwie polskim XVI – XVIII wieku”
  • gra słownikowa : „Rola kultury w różnych aspektach integracji europejskiej na Bałkanach” oraz „Obraz kobiety w prasie katolickiej na studium przypadku miesięcznika „W drodze” w latach 2006-2009”
  • symulacja biznesowa : „Opactwo cysterskie w Lądzie nad Wartą jako cel europejskiej turystyki kulturowej” i „Wpływ kampanii reklamowej na popularność produktu na przykladzie kampanii Heyah”
  • gra menedżerska : „Kobieta za zasłoną chusty. Tradycja, symbol, dyskryminacja” oraz „Szufladkowanie narodów. O stereotypie narodowym na modelu stereotypu Polaka, Rosjanina i Litwina na Litwie”
  • gra decyzyjna – „Współczesny film macedoński. Człowiek wobec historii okrucieństwa wojny” i „Uzdrowiska Ziemi Kłodzkiej i ich rozwój”
  • symulacja językowa – „Klasztory prawosławne w Polsce” oraz „Opracowanie algorytmu oceny jakości obrazu termograficznego”
  • symulacja kreatywna : „Śladami Karla Friedricha Schinkla. Architektoniczne realizacje Schinkla w Gdańsku ” oraz „Internet a sukces w nauce”