By   10 kwietnia 2017


Ogłaszamy iż w ramach pogramu europejskiego „Małopolski Fundusz Regionalny” do weryfikacyjnego etapu przechodzą tu wymienione granty:

 • wypracowanie zdalnej platformy e-usługowej mającej na celu kojarzenie podmiotów rynku związanego z branżą medialną – szkolenia z zarządzania projektem
 • wypracowanie internetowej wyszukiwarki i bazy zawodowych fotografów i profesjonalnych zdjęć – warsztaty z zarządzania czasem
 • Szkolenia Z Prowadzenia Prezentacji w Poznaniu – treningi z zarządzania projektem
 • stworzenie platformy współpracy B2B w zakresie zarządzania systemami informatycznymi – szkolenia z kreatywności
 • stworzenie portalu na temat ubezpieczeń – treningi z zarządzania czasem
 • zbudowanie prototypu, a następnie implementacja do produkcji Detektora wykrywającego wycinkę drzew w lasach, wraz z możliwością wysyłania informacji o nielegalnej wycince do Służb Nadzoru Lasów – szkolenia biznesowe
 • stworzenie społecznościowego portalu internetowego dla maturzystów Maturzakipl, ułatwiającego organizowanie, zdobywanie i weryfikację posiadanej wiedzy – szkolenia firmowe
 • przyrost konkurencyjności na rynkach zagranicznych poprzez zbudowanie koncepcji rozwoju importu – treningi pracownicze
 • zoptymalizowane rozwiązanie B2B oparte na dwóch procesach Zeus i Westa – warsztaty menedżerskie
 • „Specjalistyczne środki chemiczne zapewniające ciągłą eksploatację złóż ropy i gazu ” – treningi z zarządzania projektem
 • Awatar – Wirtualny Asystent CRM “ nowatorska koncepcja zdalna wspierająca kompleksowo procesy biznesowe we współpracujących firmach – treningi z delegowania
 • Bifalina, uzyskanie ochrony własności przemysłowej w trybie PCT na metodę otrzymywania N-blokowanego peptydu – treningi z delegowania
 • Budowa systemu przepływu danych pomiędzy firmą OMNIS a kooperantami wspierającego obsługę serwisową, wdrożeniową i handlową – treningi z zarządzania projektem
 • Centrum Informatyczne w Świerku: infrastruktura i usługi dla energetyki – treningi interpersonalne
 • DOKUM – struktura do zarządzania obiegiem dokumentów przy realizacji procesów – szkolenia z kreatywności
 • Dywersyfikacja produkcji zakładu w Mielcu poprzez pozyskanie nowoczesnych technologii – szkolenia ze stresu
 • interaktywna koncepcja nauki języków obcych – elektroniczna Szkoła Językowa – szkolenia z komunikacji