By   10 kwietnia 2017


Potwierdzamy że na studiach Dydaktyka Doswiadczalna i Symulacje Eksperymentalne polecamy poniższe opracowania do egzaminu:

  • gra menedżerska – „Retoryka perswazji ideologicznej w cyberprzestrzeni. Werbalne oraz pozawerbalne źródła manipulacji i propagandy politycznej w internecie na studium przypadku oficjalnej witryny Ambasady RP” i „Portrety odmieńców w filmach „Żywot Mateusza” i „Siekierezada” Witolda Leszczyńskiego oraz „Weiser” Wojciecha Marczewskiego”
  • gra strategiczna – „Pani Bovary Gustawa Flauberta na tle epoki” i „Czego boi się współczesny człowiek? Refleksje o kondycji egzystencjalnej na podstawie seriali telewizyjnych”
  • zabawa komunikacyjna : „Powstanie Warszawskie we wspomnieniach i filmach” oraz Literackie Symulacje Menedżerskie oraz „Śladami św. Marka. Koptyjski Kościół Prawosławny dawniej i dziś”
  • symulacja lingwistyczna – „Obraz polityczki w publistyce tygodnika „Polityka” w latach 2008-2010” i „Obozy koncentracyjne i łagry sowieckie – Kontrola porównawcza”
  • zabawa biznesowa – „Polska jako kraj graniczny Unii Europejskiej” oraz „System wartości w utworach Hip-Hopowych”
  • symulacja menedżerska : „Kobieta w społeczeństwie polskim XVI – XVIII wieku” oraz „Tyranie w Grecji”
  • symulacja kreatywna – „Język środowiskowy wojskowych” i „Świat Hitlera o najbliźszych współtowarzyszach Fűhrera”
  • gra menedżerska : „Media i terroryzm wzajemne relacje i zależności” i „Siedem kobiet – siedem etapów twórczości Pabla Picassa”
  • gra biznesowa : „Pogańskie wierzenia Słowian (kluczowe dominaty)” oraz „Protestantyzm w Polsce i na Bałkanach”