By   6 kwietnia 2017

Zestawienie dopuszczonych do weryfikacji merytorycznej wnioskodawców w ramach dotacji Austraciego Grantu Akademickiego:

  • D6/E/ŚLĄSKIE-, wielopoziomowe usprawnienie zespołu uszczelnienia przepustnicy czteromimośrodowej z zastosowaniem innowacji produktowej, procesowej i nietechnologicznej w szkoleniach branżowych., CENTRUM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG TECHNICZNYCH SPETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, . Dla tego aplikacji ogłoszono subsydia na gry decyzyjne. Rekomendowany trener HR: Marek Batko. Zalecane w agencji Training Partners
  • 9/J/MAŁOPOLSKIE-, Innowacyjny proces produkcji podzespołów gumowo – metalowych do samochodów o podwyższonych cechach wytrzymałościowych w systemie instant manufacturing , TEDGUM TADEUSZ WOJCIECHOWSKI, Dla tego zgłoszenia ogłoszono finansowanie na gry strategiczne. Dofinansowane w tym projekcie szkolenia z przywództwa najlepiej zrealizuje IBD Business School .
  • 5/O/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Uruchomienie innowacyjnej usługi wirtualnej rekrutacji przy pomocy zakupu urządzeń i oprogramowań do generowania i obróbki Virtual Reality (VR), Marcin Dąbrowski FOR YOU, Dla tego aplikacji zaakceptowano dotację na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Wojciech Skała. Zalecane szkolenia w fundacji Berndson
  • D0/S/LUBELSKIE-, przystosowanie do potrzeb na rynek polski innowacyjnych pojedynczych elementów konstrukcji stalowych, JT Stal Serwis , Dla tego wniosku zatwierdzono finansowanie na gry decyzyjne. Rekomendowany trener przywództwa: Mateusz Tymochowicz. Zalecane szkolenia handlowe w agencji ODiTK
  • 2/O/KUJAWSKO POMORSKIE-, twórcza implementacja innowacyjnej usługi rehabilitacji metodą kinezyterapii z wykorzystaniem reaktywnej elektromiografii oraz balneorehabilitacji w oparciu o metodę WATSU , „HOTEL RÓŻA” SA, Dla tego wniosku zaakceptowano subsydia na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Wojciech Santorski. Zalecane treningi menedżerskie w spółce House of Skills
  • C5/P/ŚLĄSKIE-, Zakup aparatury medycznej dla centrum nowoczesnej diagnostyki i leczenia szumów usznych i zawrotów głowy , LISOWSKA GRAŻYNA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ-CENTRUM MEDYCZNE „LiMED”, Dla tego zgłoszenia przyznano finansowanie na gry biznesowe. Rekomendowany trener HR: Szymon Nęcki. Zalecane w agencji Integra Consulting
  • 4/W/OPOLSKIE-, skoordynowane uruchomienie na rynek innowacyjnego produktu w postaci indywidualnie modyfikowanego ubioru do prac w zimnym środowisku będącego wynikiem projektu wynalazczego z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym., PRACOWNIA SPRZĘTU ALPINISTYCZNEGO MAŁACHOWSKI S.C. Adam Małachowski, Danuta Małachowska, Dla tego projektu przyznano dofinansowanie na gry strategiczne. Rekomendowany trener biznesu: Jacek Herra. Zalecane szkolenia w firmie Mindlab
  • 9/S/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, Podniesienie konkurencyjności rynkowej dzięki wdrożeniu autorskiego, automatycznego procesu produkcji, monitorowania i zarządzania wyrobem w liniach technologicznych do produkcji bram segmentowych, dwuskrzydłowych i drzwi stalowych. , „GROS” SA, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono dotację na gry team building. Rekomendowany trener interpersonalny: Mateusz Nęcki. Zalecane warsztaty sprzedażowe w spółce Akademia przygoda
  • CG6/J/ŁÓDZKIE-, Zastosowanie innowacyjnych technik animacji D, w celu wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa MTRADE, MTRADE Marek Honisz, Dla tego projektu przyznano subsydia na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener zarządzania: Andrzej Batko. Zalecane treningi menedżerskie w firmie IBD Business School