By   16 marca 2017


Informujemy iż w ramach pogramu dofinansowań „Podkarpacki Program Edukacyjny” do czwartego etapu dopuszczono następujące wnioski:

 • wypracowanie elektronicznej platformy oferującej funkcjonalności niezbędne do efektywnej współpracy dla MSP – wirtualne biuro – szkolenia sprzedażowe
 • stworzenie komplementarnego cyfrowego serwisu rodzinnego opartego o innowacyjne e-usługi – warsztaty z komunikacji
 • Szkolenia Z Mentoringu – szkolenia z konfliktów
 • stworzenie platformy do zarządzania planami on-line – treningi sprzedażowe
 • wypracowanie portalu zdalnego E-Sinersio – szkolenia miekkie
 • wypracowanie profesjonalnej usługi cyfrowej – elektronicznej i automatycznej platformy (e-pasażu) wspierającej transakcje na rynku budowlanym – treningi negocjacyjne
 • zbudowanie, innowacyjnej procesowo, zautomatyzowanej e-usługi fakturowania dla przedsiębiorstw z terenu kraju – szkolenia z przywództwa
 • progres konkurencyjności i osiąganie przewagi konkurencyjnej przez firmę Jarex jako efekt aplikacji nowoczesnego wzornictwa – szkolenia biznesowe
 • wzmocnienie sprzedaży eksportowej przedsiębiorstwa wielobranżowego Prima sp z oo – szkolenia firmowe
 • „nowoczesne technologie leków onkologicznych o szczególnym znaczeniu terapeutycznym i społecznym” – warsztaty biznesowe
 • automatyzacja procesu sprzedaży pomiędzy FDP a współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez platformę elektroniczną – warsztaty firmowe
 • zdiagnozowanie i wdrożenie modernizacyjnej technologii produkcji pianki drobnokomórkowej PUR metodą nieciągłą w rurach preizolowanych – treningi interpersonalne
 • Budowa Inteligentnego Centrum Monitorowania opartego o nowoczesne technologie telekomunikacyjno-informatyczne – szkolenia ze stresu
 • Centrum Obliczeniowe CFD – unowocześnienie metodyki ograniczenia emisji i optymalizacji spalania – treningi z przywództwa
 • INWESTORÓW ZEWNETRZNYCH O CHARAKTERZE UDZIAŁOWYM – warsztaty menedżerskie
 • Działania informacyjno-promocyjne DKI jako Instytucji Zarządzającej w ramach PO IG – szkolenia z komunikacji
 • Ekspansja firmy Dako Art na rynki zagraniczne źródłem wzrostu pozycji konkurencyjnej firmy – warsztaty zamkniete