By   16 marca 2017


Zawiadamiamy iż na studiach Organizacja Szkoleń i Gry Doświadczalne zaleca się nizej wymienione problemy do zaliczenia:

  • symulacja kreatywna – „System detekcji śladowych ilości gazów w zakresie podczerwieni” oraz „Optymalizacja lasera Er:YAG z modulacją dobroci pracującego z podwyższoną repetycją”
  • gra kreatywna – „Doping w sporcie” oraz „Marketing polityczny w XXI wieku”
  • gra komunikacyjna : „Problem aborcji w Polsce” i Gry Biznesowe W IT oraz „Przemiany społeczno-kulturowe w Polsce lat 90-tych XX w. na przykladzie polskiej twórczości filmowej”
  • zabawa lingwistyczna – „Turcy w Niemczech od Gastarbeitera do pełni praw obywatelskich” i „Masowy spektakl czy współczucie – o medialnych obrazach ludzkiej tragedii”
  • zabawa kreatywna : „Zakonnik Dusana w świetle aktów prawnych Macedonii, Polski i Unii Europejskiej” i „Postać kobiety w mitologi słowiańskiej”
  • zabawa menedżerska – „Anglicyzm w prasie motoryzacyjnej” oraz „Spa i Wellness jako możliwość rozszerzenia oferty turystycznej Bielska-Białej”
  • zabawa lingwistyczna : „Portrety odmieńców w filmach „Żywot Mateusza” i „Siekierezada” Witolda Leszczyńskiego oraz „Weiser” Wojciecha Marczewskiego” i „Świat fantastyczny w Balladach i romansach Adama Mickiewicza”
  • zabawa decyzyjna – „Obraz społeczeństwa polskiego w wybranych komediach oświeceniowych” i „Macedonia – Kształtowanie się narodu oraz kultury 1875-1939 „siła kultury – kultura siły””
  • symulacja strategiczna – „Atrakcyjność turystyczna Pojezierza Augustowskiego” oraz „Bohaterowie powieści kryminalnych Agathy Christie i Georgesa Simenowa”