By   16 lutego 2017

Abstynencja pracowników przez różne choroby jest poważnym problemem zarówno dla samych pracodawców, jak również naszego ZUSU. Przebywając na zwolnieniu taka osoba nie może wykonywać zawodowych obowiązków, lecz należy mu się dodatkowo za ten czas odpowiednie świadczenie. Do określonej liczby dni na zwolnieniu będzie je płacił pracodawca, a później ten obowiązek przejmuje ZUS.

W zapobieganiu pracowniczym chorobom bardzo przydatna jest prewencja, dlatego też w działania tego typu niejednokrotnie angażuje się również Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z obszarów, w których działania tego typu zostały rozpoczęte, jest przeciwdziałanie i zapobieganie skutkom stresu związanego z pracą wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu zostały przygotowane liczne szkolenia i warsztaty poświęcone tej tematyce.

Pracodawcy w ramach tego projektu skorzystać będą mogli poza tym z szeregu narzędzi, jakie pozwolą oszacować wysokość ryzyka w firmach, które do nich należą. Dzięki temu można będzie podjąć właściwe działania naprawcze, a poza tym wdrożyć profilaktycznie środki chroniące przez pojawieniem się stresu związanego z pracą.

Jak pokazują statystyki, ten właśnie czynniki to jeden z występujących najczęściej powodów nieobecności pracowników. Szacuje się, że ponad połowa lekarskich zwolnień jest efektem kłopotów z nieradzeniem sobie z nadmierną presją w miejscu pracy. Tylko zaburzenia w układzie ruchu częściej bywają zgłaszane pośród problemów z wykonywaniem pracy zawodowej.

Długotrwały stres odbija się bardzo negatywnie na różnych płaszczyznach życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Powoduje narastające kłopoty ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, a w ogóle nie leczony stać się może powodem poważniejszych dolegliwości. Długotrwałe narażenie na stresowe warunki zakończyć się nawet może ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy często nie wiedzą nawet, jak negatywne skutki niesie dla nich stresujące życie. Rezultaty tego typu sytuacji będą się również odbijać na działaniu firmy, ponieważ zmniejsza się produktywność i zadowolenie, a rośnie liczba zwolnień chorobowych oraz wypadków.