By   16 lutego 2017

Nieobecność pracowników z powodu chorób jest poważnym problemem zarówno dla przedsiębiorstw i firm, jak i społecznych instytucji. Przebywając na zwolnieniu lekarskim taki pracownik nie może wykonywać swoich zawodowych obowiązków, lecz należy mu się dodatkowo za ten czas wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Do określonej liczby dni wypłaca je pracodawca, a następnie ten obowiązek powinien przejść do ZUSU.

W zapobieganiu pracowniczym chorobom niezwykle istota jest prewencja, z tego też powodu w tego typu działania niejednokrotnie angażuje się również Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z ważniejszych obszarów, w których działania tego typu zostały podjęte, jest przeciwdziałanie i zapobieganie skutkom stresu związanego z pracą wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowane zostały liczne warsztaty i kursy związane z ta tematyką.

Właściciele firm w zakresie tego projektu skorzystać mogą dodatkowo z dostępnych narzędzi, pozwalających skontrolować zakres ryzyka w prowadzonych przez nich firmach. Dzięki takiej analizie będzie można zacząć skuteczne działania naprawcze, a także wdrożyć środki profilaktyczne chroniące przez pojawieniem się stresu zawodowego.

Jak pokazują statystyki, ten czynnik jest jednym z bardzo często występujących powodów pracowniczych chorób. Szacuje się, że blisko 60 procent lekarskich zwolnień będzie efektem postępujących problemów z nieradzeniem sobie z nadmierną presją w pracy. Tylko problemy z układem mięśniowo-szkieletowym częściej bywają zgłaszane wśród problemów z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Zbyt długi stres negatywnie się odbija na rozmaitych płaszczyznach naszego życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale również i osobistej. Może spowodować narastające problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a zostawiony bez leczenia może się stać przyczyną poważnych dolegliwości. Długotrwałe narażenie na warunki stresowe może się nawet zakończyć ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy niejednokrotnie nie są nawet świadomi, jak negatywne skutki niesie dla nich życie w stresujących warunkach. Skutki takiej sytuacji będą się także odbijać na funkcjonowaniu firmy, bowiem zmniejsza się motywacja i produktywność, a zwiększa liczba zwolnień chorobowych oraz wypadków.