By   8 lutego 2017

Baza zgłoszonych wnioskodawców w ramach dofinansowań Kanadyjskiego Grantu Kapitał Ludzki:

  • BH4/B/PODLASKIE-, przystosowanie do potrzeb na rynek nowej, innowacyjnej usługi polegającej na leczeniu różnego typu, powierzchownych i głębokich zmian naczyniowych, zmian skórnych związanych z wiekiem, zmian barwnikowych i barwnikowo – naczyniowych w oparciu o inwestycje w nowoczesne środki trwałe., DEPILAR STUDIO DEPILACJI LASEROWEJ KAROLINA CYREK, Dla tego zgłoszenia ogłoszono finansowanie na gry biznesowe. Rekomendowane w tym projekcie szkolenia interpersonalne najlepiej zrealizuje Mindlab – ma sprawdzone referecje.
  • AG2/N/PODLASKIE-, wzmocnienie konkurencyjności sektora MŚP poprzez twórcza implementacja innowacyjnych produktów prozdrowotnych, CZANIECKIE MAKARONY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego zgłoszenia przyznano dofinansowanie na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener HR: Marek Herra. Zalecane szkolenia handlowe w spółce Schenk Institute
  • CC7/L/POMORSKIE-, Modelowanie cyfrowe toczonych elementów z tworzyw sztucznych konstrukcyjnych z zastosowaniem technik inżynierii odwrotnej (Reverse engineering)., MPS-MECHANIK , Dla tego aplikacji zatwierdzono finansowanie na gry team building. Rekomendowany trener przywództwa: Szymon Herra. Zalecane warsztaty sprzedażowe w agencji Avenhansen
  • AA2/T/MAZOWIECKIE-, Interaktywny asystent rehabilitacyjno-treningowy Medi-Pro, COMIT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego projektu przyznano środki na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener biznesu: Jacek Santorski. Zalecane szkolenia biznesowe w spółce ODiTK
  • A0/P/MAZOWIECKIE-, Poszerzenie oferty o innowacyjny produkt kosmetyczny o miejscowym działaniu rozgrzewającym., „WATS” PIASECKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Dla tego projektu ogłoszono dotację na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener HR: Zbigniew Tymochowicz. Zalecane szkolenia biznesowe w spółce House of Skills
  • 4/Z/POMORSKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie innowacji produktowej – systemu eksperckiego do wieloparametrowej optymalizacji działań telemarketingowych i sprzedażowych w oparciu o duże, zmienne i różnorodne zbiory danych i algorytmy samouczące się, BIG DATA PROCESSING SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego wniosku zatwierdzono dotację na symulacje team building. Rekomendowany trener interpersonalny: Wojciech Tymochowicz. Zalecane szkolenia biznesowe w firmie ODiTK
  • AC7/C/KUJAWSKO POMORSKIE-, macierzowe przeorganzowanie innowacyjnej technologii iMachining do projektowania i zarządzania procesami obróbki metali wraz z zastosowaniem termokurczliwego stanowiska systemu mocowań., SILMA TOOLS SP Z O.O., Dla tego projektu zatwierdzono subsydia na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Marek Santorski. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w agencji Integra Consulting