By   6 lutego 2017


Zawiadamiamy iż na programie Andragogika i Symulacje Doświadczalne akceptujemy prezentowane na niniejszej liście opracowania do prezentacji zaliczeniowej:

  • symulacja menedżerska – „Ikona – wizerunek Bogurodzicy” i „Wplyw Karpat na warunki pogodowe terenów przyległych (Polska i Słowacja)”
  • symulacja decyzyjna : „Komputer jako narzędzie wspomagające nauczanie (rozważanie na przykładzie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kłecku)” i „Jak media oddziaływują na rozwój agresji u młodzieży”
  • zabawa słownikowa : „Wizerunek Gaorga’a W. Busha w polityce zagranicznej na łamach tygodnika Polityka” oraz Symulacje Szkoleniowe i „Terroryzm jako forma nacisku służąca do realizacji określonych celów politycznych”
  • zabawa językowa – „Sport w mediach. Upowszechnianie ideałów czy zaprzeczenie wartościom?” oraz „Wycieczka po Kijowie „Kijów tajemniczy””
  • symulacja decyzyjna – „Internet jako narzędzie globalizacji” oraz „Katolicyzm – Prawosławie jeko religie chrześcijańskie”
  • zabawa kreatywna : „Perspektywy rozwoju enoturystyki w okolicy Małopolskiego Przełomu Wisły” oraz „Konstrukcja i badania hybrydowego impulsowego lasera Ho:YLF”
  • gra biznesowa – „Herodot w „Podróżach z Herodotem” Ryszarda Kapuścińskiego” oraz „Programowanie szlaków wędrówki turystycznej dla harcerskich obozów i wycieczek”
  • symulacja słownikowa : „Kościół pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Sokolnikach na tle przestrzeni kulturowo-religijnej parafii” i „Odzwierciedlenie natury ludzkiej na podstawie powieści Oscara Wilde’a „Portret Doriana Graya””
  • gra językowa : „Ludzie tygodnika „Polityka” przed o po transformacji 1981-2000” oraz „Formy uobecniania się antyku w internetowej encyklopedii Wikipedii”