By   6 lutego 2017

W związku z audytem działania funduszowego nr PUN/95 2 8 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania budżetu z Amerykańskiego Priorytetu Pomocowego

Harmonogram dyskusja podczas spotkania zawiera następujące grupy panelowe:

 • Ocena stanu zaawansowania przygotowań do realizacji wszystkich projektów kluczowych w ramach działania 5.6.
 • Ocena komplementarności działań na obszarach wiejskich podejmowanych w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej
 • Ocena realizacji założonych celów komponentu regionalnego PO KL w Wielkopolsce w kontekście aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz jej prognozy
 • „Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków do Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce
 • Weryfikacja sprawności implementacji priorytetów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Ośrodki na Warsztaty w Gdańsku
 • Badanie dotyczące stworzenia systemu wskaźników dla oceny realizacji zasady good governance w Polsce
 • Badanie barier zaangażowania banków w proces absorpcji funduszy strukturalnych
 • Znajomość i skojarzenia związane z logotypami NSS
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
 • Ocena procesu zarządzania projektami infrastruktury transportowej w kontekście realizacji NPR 2004-2006
 • Ocena stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
 • Ocena szacunkowa Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Projekt będzie omówiony pod kątem skutków wdrożenia w następujących dotowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja dzianin metrażowych
 • Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
 • Produkcja materaców
 • Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
 • Obrona narodowa
 • Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: pajęczański oraz kwidzyński

  Upoważnieni beneficjenci to: Monika Choragwicka FIRMA BUDOWLANA „IN PULS”, Kolejowe Zakłady Automatyki Radom Sp. z o.o. , Skup Aut za gotówkę, „U ROGALA, Nowosolska Spółdzielnia Mieszkaniowa , Telewizja Kablowa TURMAK Sp. z o.o. , Audit E-Future Spółka Komandytowa, Financial Partner Bogdan Moskalik, Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”, NuON.pl , SkyCash Poland , Vegdis , INSTAR Czamara Marek, Hajdyła Ewa, Pytel Jan, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Tadeusz Szuba

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.