By   6 stycznia 2017


Ogłaszamy iż na kursie Uczenie Psycholingwistyczne i Gry Umiejętnościowe zaleca się następujące problemy do prezentacji zaliczeniowej:

  • gra zespołowa : „Dworek Zdziechowski w Słaboszewku kolo Mogilna 1922-1939. Historie Rodu i Genius loci” i „Święta na tle kultury Polski i Macedonii”
  • symulacja słownikowa – „Dziedzictwo kulturowe wobec wyzwań współczesności koncepcje programowo-organizacyjne Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.” i „Internet w dostępnych gałęziach gospodarki i administwacji w Polsce w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku”
  • symulacja decyzyjna : „Opiniotwórcza rola mediów katolickich w Polsce na wiarę i poglądy ich odbiorców” i Gry Negocjacyjne oraz „Globalizacja a dialog miedzykulturowy z perspektywy twórczości Ryszarda Kapuścińskiego”
  • gra biznesowa – „”Nad Niemnem”: Kresowe społeczeństwo po upadku Powstania Styczniowego” oraz „Kataryzm”
  • gra decyzyjna – „Wizerunek kobiety w internetowych anonsach towarzyskich” oraz „Współczesne aspekty etyczne funkcjonowania mediów. Rola i spory etyczne we współczesnym dyskursie medialnym”
  • symulacja menedżerska – „Polskie czarownice” oraz „Dziedzictwo retoryczne we współczesnej reklamie”
  • gra edukacyjna – „Kobieta w islamie z punktu widzenia i ocen religii chrześcijańskiej” oraz „Sieciowa awataryzacja. Kreowanie użytkownika w cyberprzestrzeni”
  • gra lingwistyczna : „Postacie literackie w dwudziestoleciu międzywojennym i kobiety nowożytne i tradycjonalistki” oraz „Polacy i Ukraińcy na terenie Warmii i Mazur”
  • symulacja decyzyjna : „Henryka Sienkiewicza „czytanie dziejów” na modelu Potopu” oraz „Stereotypy niemiecko-polskie”