By   5 stycznia 2017

Aktualności – test – Szkolenie Dla TrenerówNiniejszym prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania testowe dla kandydatów w programie „Akademia Wykładowców HR:

Obowiązkiem uczestnika kursu w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych załogi jednej z przedstawionych tutaj jednostek niepublicznych i fundacji, a potem zorganizowanie dla tej jednostki szkolenia na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z wymienionych tutaj problemów.

Wiodącym etapem egzaminu musi koniecznie zostać program zamknięte szkolenia biznesowe

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE TEŻ NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • Budowanie marki
 • Zarządzaj asertywnie swoją energią w czasie
 • System okresowych ocen pracowników
 • Przewodzenie zespołom jako sztuka wydobywania tego co najlepsze z zespołów poprzez motywowanie i inspirowanie


  ZESTAWIENIE STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ REALIZACJA SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH – HOSPICJUM IM.MATKI TERESY Z SIEDZIBĄ W ZABRZU
 • „STOWARZYSZENIE CHORYCH NA ŁUSZCZYCĘ
 • FUNDACJA PRACOWNICZA PRO – EKO
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I SYMPATYKÓW OSIEDLA „BŁONIE” W LUBLINIE
 • STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM NA PRZEWLEKŁĄ OBTURACYJNĄ CHOROBĘ PŁUC „ODDECH”
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZAGÓRZYCACH
 • STOWARZYSZENIE EGIDA
 • WIEJSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE I RUCHOWO
 • KALWARYJSKIE BRACTWO MĘKI PAŃSKIEJ
 • FLORENCJA
 • „FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU IMPULS”
 • FUNDACJA WALDIEGO – SERCE NA DŁONI
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU I ODNOWY WSI CHOCIANOWICE PRZY RADZIE SOŁECKIEJ CHOCIANOWIC
 • „USŁYSZ MARZENIA”
 • STOWARZYSZENIE „SOCJUM KĘPNO I OKOLICE”