By   5 stycznia 2017


Ogłaszamy iż w ramach pogramu dofinansowań „Podkarpacki Program Edukacyjny” do ostatniego etapu dopuszczono następujące programy:

 • wypracowanie elektronicznej e-usługi psychologicznego testu osobowościowego pod nazwą Zgodność Myśli – treningi pracownicze
 • stworzenie multimedialnego serwisu edukacyjnego zawierającego 5 e-usług – szkolenia sprzedażowe
 • Wykłady Motywacja Pozafinansowa – szkolenia z kreatywności
 • zbudowanie platformy B2b dla sieci sprzedaży produktów edukacyjnych – szkolenia interpersonalne
 • zbudowanie portalu cyfrowego do tworzenia i publikacji książek multimedialnych (e-book) – treningi z zarządzania czasem
 • zbudowanie serwisu mobilnego wwwalekiedypl stanowiącego platformę komunikacji między organizatorami wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, a ich odbiorcami – szkolenia z obslugi klienta
 • wypracowanie telefonicznego serwisu, w którym model komputerowy przekazywać będzie przez telefon informacje o usługach medycznych, farmaceutycznych i który dokonywać będzie rejestracji do przychodni – warsztaty z delegowania
 • wzrost konkurencyjności Firmy JOONGPOL oraz partnerów biznesowych w związku z uruchomieniem rozwiązania informatycznego B2B – warsztaty biznesowe
 • zoptymalizowanie potencjału nowoczesnego i konkurencyjnego Alfa process Sp z o o poprzez budowę zakładu produkcji polioli poliestrowych oraz systemów poliuretanowych – szkolenia z komunikacji
 • „opracowanie nowoczesnych procedury leków oftalmicznych o szczególnym znaczeniu terapeutycznym i społecznym” – szkolenia zamkniete
 • Badania i komercjalizacja nowoczesnego produktu – szkolenia z asertywności
 • zdiagnozowanie i implementacja procesu kweryfikacjacji sanitarnej małośrednicowej zrównoważonego przepływu – warsztaty HR
 • Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu przez firmę TONETIC – treningi handlowe
 • Centrum Nanofotoniki – warsztaty z zarządzania projektem
 • Dofinansowanie planu dynamizacji i importu firmy ELEKTRO-MET Wojciech Morzyński – szkolenia firmowe
 • Ebudowlaniecpl – szkolenia handlowe
 • Ekspansja na rynkach zagranicznych-II etap – warsztaty z konfliktów