By   5 stycznia 2017

W związku z finalizacją programu nr IJZC/98 5 1 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania subwencji z Panatlantyckiego Priorytetu Spójności

Program debata w czasie konferencji obejmie poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • Ocena ex- ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”
 • Pomiar skuteczności wdrożenia celów EFS na przykładzie programu edukacyjnego Sala konferencyjna Treningi w Bielsku Białej
 • Badanie projektów pilotażowych PO KL
 • Ocena systemu kryteriów oceny projektów w ramach LRPO
 • Raport nt. postępów realizacji celów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (wg stanu na 31.12.2009 r.)
 • Ocena zdolności beneficjentów do realizacji projektów wpisanych na Indykatytwną Listę Projektów Indywidualnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (tak zwana lista IPI)
 • Ustalenie sytuacji wyjściowej w odniesieniu do Działania III.1 RPO RPW – systemy miejskiego transportu zbiorowego (pierwszy etap ewaluacji Działania III.1 RPO RPW)
 • Analiza kierunków wspierania rozwoju kapitału ludzkiego w Wielkopolsce
 • efekty realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w


 • Program zostany omówiony w aspekcie analizy ex post w następujących dofinansowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
 • Produkcja gazów technicznych
 • Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
 • Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
 • Obrona narodowa
 • Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: tucholski oraz turecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Wtryskarek „PONAR-ŻYWIEC” S.A., IZOPOL S.A., Przedsiebiorstwo Komunikacji Samochodowej „CONNEX SANOK” Sp. z o.o., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., BROKER S.C. , „ELSTAR” S.C. Zdzisław Jabłczyński, Wanda Kowalska, Aero 2 , D.T. Gas System – D. Tomaszewska Spółka Jawna, Idratek , METAMEDIA TECHNOLOGIES PAWEŁ CYRTA, Techweb Software Sp. z o.o., XYLAB MOBILE , ANEK SROCZYŃSKI WAWER SPÓŁKA JAWNA, Miasto i Gmina Debrzno, PLAST SERVICE PACK

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.