By   9 grudnia 2016


Informujemy iż na programie Trening Kreatywny i Symulacje Eksperymentalne dopuszczamy tu przedstawione opracowania do pracy dyplomowej:

  • zabawa językowa – „Rola organizacji pozarządowych w zakresie ochrony praw człowieka” oraz „Miłość tragiczna w ujęciu pisarzy romantycznych”
  • zabawa strategiczna : „Kobiety w epoce elżbietańskiej” oraz „Integracja europejska, a chrześcijaństwo w Polsce”
  • zabawa komunikacyjna – „FC Barcelona jako symbol tożsamości narodowej Katalończyków” i Gry Negocjacyjne oraz „Wulgaryzmy w telewizji”
  • symulacja komunikacyjna – „Wikipedia jako źródło informacji na studium przypadku historii PRL-u” i „Skuteczne techniki przekazywania w relacji klient – sprzedawca”
  • zabawa lingwistyczna : „Gniezno i powiat gnieźnieński. Tożsamość kulturowa a współczesne kierunki rozwoju” oraz „Włosy jako symbol kultury hipisowskiej lat sześdziesiątych”
  • symulacja strategiczna – „Recepcja Williama Szekspira w twórczości Juliusza Słowackiego” i „Komunikacje w internecie. Wspołczesny obraz polskiej kultury popularnej”
  • zabawa słownikowa – „Konkursy Chopinowskie w polskich i rosyjskojęzycznych czasopismach” oraz „Świat fantastyczny w Balladach i romansach Adama Mickiewicza”
  • gra komunikacyjna : „Nasz Świat 2004-2008 z dziejów prasy polonijnej we Włoszech” oraz „Młodzież w nauczaniu Jana Pawła II”
  • symulacja zespołowa – „Dramat życia obozowego w ocenianych utworach literackich” i „Warunki termiczne i wilgotnościowe w centrum Lublina na tle obszrow pozamiejskich w latach 2003-2012”