By   9 grudnia 2016

W związku z audytem działania funduszowego nr PON/64 2 7 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania dotacji z Amerykańskiego Programu Wyrównawczego

Harmonogram debata w czasie konferencji obejmie następujące podgrupy zadaniowe:

 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
 • Analiza szacunkowa wartości wskaźników Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w odniesieniu do roku 2010 oraz 2015
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych podjętych w latach 2007-2008 oraz I kwartale 2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 • Ocena efektów wspierania środkami ZPORR (działania 2.5, 3.4) i SPO WKP (działania 1.2.1, 1.2.2, 2.1, 2.2.1, 2.3) sektora MŚP
 • Audyt efektywności implementacji priorytetów EFS na przykładzie studium podyplomowego Hotele na Kursy w Wiśle
 • Uzupełnienie programu ZPORR. Analiza poszczególnych działań ZPORR
 • na lata 2007-2013″
 • Poprawa potencjału integracji społecznej na poziomie lokalnym poprzez ekonomię społeczną. Raport na temat Polski.
 • „Metaewaluacja badań dotyczących oceny kryteriów wyboru projektów w programach operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich w Polsce w perspektywie 2007-2013
 • Analiza przyczyn nieubiegania się JST o dofinansowanie typowych inwestycji komunalnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
 • Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz wsparcia systemu instytucjonalnego rynku pracy oraz pomocy społecznej w ramach EFS – raport końcowy
 • CRZL”
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Grant zostany omówiony w aspekcie potencjału rozwojowego w następujących dofinansowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
 • Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
 • Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
 • Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Toruń oraz pilski

  Upoważnieni beneficjenci to: PISZCZEK ANTONINA Agencja Ubezpieczeniowa Antonina Piszczek, PROGEN Sp. z o.o. , Quasar Electronics, Gravi-Med s.c. Grupowa Praktyka Lekarska A. Adamczyk-Niemiec i J. Klement, Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego , „IT SYSTEM” , ATF Rehabilitacja Ortopedia Medycyna Tomasz Cieslik, E-medic Sp. z o.o. , INGLOT Sp. z o.o., Nowakowski Wiesław Daniel STALER – TOWARZYSTWO GOSPODARCZE, TECH PAWEŁ JURA JANUSZ MASTER-SPÓŁKA JAWNA, WMC Systemy Informatyczne Sp. z o.o., Ankh IT Solutions Adam Gajda, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „STOMADENT”, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „MARTEX”

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.