By   9 grudnia 2016


Zawiadamiamy że w ramach funduszu unijnego „Warmińsko Mazurski Fundusz Społeczny” do kolejnego etapu przechodzą poniższe projekty:

 • wypracowanie internetowego serwisu zarządzania planami – procesino – treningi z komunikacji
 • zbudowanie cyfrowych serwisów informacyjno-społecznościowych dla sportów zimowych oraz wspinaczki górskiej – treningi firmowe
 • Licencjonowane Szkolenia Zarządzanie Zespołem – szkolenia handlowe
 • zbudowanie platformy elektronicznej o charakterze usługowo-społecznościowym służącej do gromadzenia, analizowania oraz wymiany informacji dotyczących sympatyków europejskich klubów piłkarskich – warsztaty z komunikacji
 • wypracowanie portalu doradczego Energoportal – szkolenia z przywództwa
 • zbudowanie serwisu i e-usług z branży utrzymania czystości szansą na progres konkurencyjności firmy TS – szkolenia z konfliktów
 • wypracowanie usługi e-dietetyk – bezobsługowego serwisu doboru indywidualnej diety żywieniowej – warsztaty biznesowe
 • przyrost konkurencyjności firmy DIVICOM poprzez uruchomienie elektronicznego procesu B2B wśród partnerów biznesowych – warsztaty menedżerskie
 • zoptymalizowanie udziału przychodów z importu w firmie PPHU ,,Patric” PATRYCJA WRÓBLEWSKA – szkolenia z przywództwa
 • 4eventtv – wypracowanie cyfrowego serwisu dla e-rekrutacji w branży eventowej – szkolenia ze stresu
 • optymalizacja procesów biznesowych pomiędzy firmą Net-s a firmami współpracującymi poprzez zaimplementowanie modernizacyjnego modelu NET-S B2B – treningi z zarządzania czasem
 • Badania przemysłowe i prace rozwojowe drogą do budowania przełomowych metodyki informatycznych – szkolenia negocjacyjne
 • Bioimplanty dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych – szkolenia z przywództwa
 • Budowa oraz promocja pierwszego w Polsce serwisu cyfrowego umożliwiającego zarządzanie budżetem firmowym w czasie rzeczywistym – treningi z zarządzania czasem
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii wytwarzania chemii budowlanej – warsztaty interpersonalne
 • E-BUDOWNICTWO – treningi z przywództwa
 • E-integrator jako e-usługa dla firm informatycznych w zakresie – szkolenia z zarządzania czasem