By   25 października 2016

Ogłaszamy iż w ramach funduszu unijnego „Śląski Fundusz Edukacyjny” na weekendowe Szkolenia Dla Przedstawicieli dofinansowanie dostały opisane poniżej projekty:

 • Szkolenia dla Wydziału Administracyjnego w przedsiębiorstwie Wieńczycki Production
 • Cykl Szkoleniowy z budowania biznesu odpowiedzią na potrzeby pracowników.
 • przygotowanie firmy AWA do rozwoju działalności eksportowej poprzez sporządzenie PRE
 • Nr PKWiU 27.53.10
 • zoptymalizowana procedura produkcji paliwa II generacji w procesie depolimeryzacji odpadów
 • innowacyjny portal obsługi telepracy kojarzący usługodawców z usługobiorcami oraz umożliwiający organizację, zarządzenie i monitoring wykonywanej telepracy
 • opracowanie zoptymalizowanej aplikacji do zautomatyzowanego tworzenia i zarządzania kampaniami reklamowymi
 • sporządzenie i wdrożenie procedury produkcji segmentowych taśm ściernych szerokich.
 • opracowanie i uruchomienie oprogramowania systemów narzędziowej inspekcji wizyjnej (58.29.29.0)
 • opracowanie i wdrożenie przez firmę Górecki wzoru modernizacyjnego kołpaka samochodowego
 • sporządzenie obrazująco-spektralnych systemów przeznaczonych do zdalnej obserwacji obiektów
 • opracowanie strategii ekspansji eksportu firmy InteliWISE S.A.
 • sporządzenie indeksu gatunkowego i optymalizacja technologii produkcji wybranych roślin energetycznych.
 • wypracowanie importu bagaznika SAGNER REVOLV
 • reorganizacja i integracja systemów informatycznych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
 • proces monitorowania jakości energii elektrycznej z przesyłem rejestrów po GSM.
 • system wspomagania nauki czytania i pisania pismem Brailla firmy Harpo
 • wdrożenie Europejskiego Centrum Badawczo – Rozwojowego optymalizacji metodyki żywienia
 • implementacja nowoczesnego modelu elektronicznego B2B w firmie Wanicki sp. z o.o. w celu optymalizacji wymiany rejestrów z firmami współpracującymi.
 • wdrożenie koncepcji rozwoju eksportu w spółce Passage Cosmetics Laboratory Paweł Gwardys
 • uruchomienie systemu technologicznej współpracy biznesowej
 • implementacja do produkcji nowych wzorów w firmie DreamPen
 • stworzenie nowoczesnego cyfrowego serwisu turystycznego z możliwością modelowego wyszukiwania i rezerwacji ofert turystycznych.
 • zbudowanie zdalnego procesu obliczania i analizowania zwrotu z inwestycji (ROI) wraz z towarzyszącą usługą szkoleń elektronicznych
 • zbudowanie mobilnego serwisu fotograficznego.
 • wypracowanie zdalnego serwisu łączącego wydawców z dziennikarzami i autorami piszącymi

  Tagi: szkolenia biznesowe, szkolenie kierowników