By   25 października 2016

W związku z podjętą strategią upowszechnienia programu nr HCE/28 3 6 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania wsparcia z Luksemburskiego Trustu Spójności

Agenda dyskusja podczas spotkania obejmie poniższe grupy panelowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • Wpływ ekonomiczny realizowanych w województwie projektów w ramach Działania 1.4 ZPORR na rozwój regionalny (w tym na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej) oraz tworzenie stałych miejsc pracy
 • Ocena wybranych wskaźników przygotowanych przez IZ dla monitorowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (9 rund ewaluacji on-going)
 • Pomiar sprawności wdrożenia założeń EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotel na Szkolenia Z Obsługi Klienta
 • Wybrane aspekty zdolności administracyjnych wdrażania europejskich funduszy pomocowych
 • Ocena systemu kryteriów oceny projektów w ramach LRPO
 • Ocena funkcjonowania trzech Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie łódzkim
 • Analiza systemu wskaźników monitorowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Natura 2000 szansa czy bariera dla rozwoju lokalnego i regionalnego
 • Badanie ewaluacyjne realizacji perspektywy równości płci przez Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów ludzkich na lata 2004-2006
 • Prognozy oddziaływania makroekonomicznego dokumentów programowych na lata 2007-2013 na gospodarkę kraju i gospodarki regionalne wykonane przy pomocy modelu równowagi ogólnej
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Grant zostany przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w następujących dotowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
 • Produkcja włókien szklanych
 • Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
 • Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • Transport kolejowy towarów
 • Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
 • GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: łowicki oraz ostrzeszowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Piwowarskie S.A., Rybnickie Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne S.A., CEFARM Zielona Góra S.A., ASPEN spółka z o.o., UPC Polska Sp. z o.o. , „TAT” Toruńska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , BanQsoft , E-ZAMAWIAM , ISSystems Piotr Przybysz, MWP NET Sp. z o.o., Rodeo – Aleksander Jankowski, Woodhome , JASKULSKI AROMATY, PHU JAR, MOSTEL , Jolanta Dorota Stefaniak „D.S. Instytut”

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.