By   11 września 2016


Pracownicy z wybranych przedsiębiorstw aplikowali o granty i współpracując z naszymi konsultantami dostarczyli wymagane dokumenty do instytucji finansujących.
Ogłaszamy iż w ramach pogramu unijnego „Mazowiecki Fundusz Społeczny” na trzy Szkolenia Menedżerskie dofinansowanie nabywają wymienione tutaj przedsięwzięcia:

 • Program Szkoleniowy dot. Operatorów Maszyn w spółce Astrastal
 • Projekt Szkolenia kształtowania kultury organizacyjnej potrzebą nowoczesnego biznesu.
 • cyfrowy model Zarządzania Tłumaczeniami (ESZT) w przedsiębiorstwie.
 • Nr PKWiU 27.53.10
 • innowacyjny model AMS do zarządzania zasobami portów lotniczych efektem prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Terkom
 • sporządzenie (pozyskanie usługi) koncepcji intensyfikacji importu dla firmy MOL Sp. z o.o.
 • sporządzenie technologii eksploatacji z wykorzystaniem kompleksu urabiającego ACT przez KGHM (28.92.1)
 • (PKWiU Wnioskodawcy: 37.20 Surowce wtórne niemetalowe)
 • sporządzenie i wdrożenie do produkcji modernizacyjnego układu: sterylizatora i granulatora pasz. 29.53.13-00.00
 • sporządzenie i wdrożenie urządzenia do optycznego pomiaru i rozpoznawania kształtów w zastosowaniach przemysłowych. PKWiU: 26.51.66.0
 • sporządzenie koncepcji nowego zastosowania tworzyw sztucznych w nowoczesnych grupach produktowych
 • sporządzenie techniki kontroli wiroprądami struktury, naprężeń i wad w lotniczych kołach zębatych zahartowanych indukcyjnie
 • platforma eksperymentalnej terapii komórkowej z wykorzystaniem indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPS)
 • stworzenie Rinf Sp. z o.o. do pozyskania inwestorów zewnętrznych poprzez profesjonalne doradztwo.
 • unowocześnienie laboratoryjnej infrastruktury badawczo-rozwojowej firmy BioCentrum
 • system do zarządzania informacjami o elementach aktywnych w sieciach transmisyjnych.
 • technologia HSPA+ milowy krok w kierunku technologii LTE.
 • wdrożenie portalu udostępniającego cyberprzestrzenne areny rozgrywek dla graczy gier komputerowych.
 • uruchomienie modernizacyjnego modelu B2B do elektronicznej wymiany danych i zarządzania informacją handlową w spółce Eldom
 • wdrożenie planu rozwoju importu „TUGEB POLBUD” Sp. z o.o.
 • uruchomienie programu B2B – „Centralny system Analityczny” w Kolporter Holding Sp. z o.o.
 • wdrożenie metodyki przetwarzania odpadowych tworzyw sztucznych na komponenty paliw
 • wypracowanie inteligentnego modelu wymiany informacji dla przedsiębiorstw oraz użytkowników urządzeń mobilnych.
 • wypracowanie mobilnego portalu automatycznych rezerwacji wycieczek turystycznych
 • stworzenie zdalnego portalu pracy z ofertami pracy z krajów niemieckojęzycznych
 • wypracowanie zdalnego Serwisu Lokalizacji Obiektów i Obsługi Flot.

  Tagi: szkolenia zamknięte, szkolenie kadr