By   14 sierpnia 2016


Klienci z niektórych przedsiębiorstw wnioskowali o subwencje i w porozumieniu z nami przesłali wymagane dokumenty do instytucji finansujących.
Potwierdzamy iż w ramach funduszu dofinansowań „Wielkopolski Fundusz Społeczny” na Szkolenia Z Zarządzania Ludźmi dofinansowanie nabywają następujące przedsięwzięcia:

 • Program Szkoleniowy dot. Handlowców w firmie Ultrahut
 • Cykl Szkoleniowy z kształtowania kultury organizacyjnej wsparciem dla zmian organizacyjnych.
 • Prototyp modelu zarządzania regułami biznesowymi i technologicznymi
 • „Równać do najlepszych – informatyzacja drogą do sukcesu”
 • innowacyjny proces Obsługi Biznesu (ISOB)
 • opracowanie nowoczesnych metod szybkiej identyfikacji nicieni powodujących straty w gospodarce.
 • opracowanie harmonogramu ekspansji importu dla nowoczesnych, nowoczesnych usług informatycznych
 • (Kod PKWiU: 31.50)
 • opracowanie i uruchomienie nowej gamy plastyfikatorów fosforoorganicznych opartych na izopropylofenolu
 • sporządzenie i badania symulatora diagnostycznego statku powietrznego w procedury wirtualnej.
 • sporządzenie nowych zaawansowanych metodyki kucia materiałów wysokotopliwych
 • sporządzenie serwisu społecznościowo-biznesowego nowej generacji.
 • platforma integrująca modely telekomunikacyjne, teleinformatyczne partnerów biznesowych i firmy CETEKOM
 • struktura Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą zasobów (PLI CBD)
 • przygotowanie Spółki Perfect NDF S.A. do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym
 • projekt informatyczny wspierający procesy B2B redystrybucji i co-brandingu serwisu ifirma.pl
 • technologia wytwarzania ściernic ze spoiwem żywicznym ze zmniejszoną ilością substancji szkodliwych emitowanych do środowiska PKWiU 26.81.Z
 • wdrożenie narzędziowego portalu rankingowo – społecznościowego do organizacji i zarządzania rynkiem cyfrowych gier sportowych.
 • wdrożenie nowoczesnego systemu B2B do elektronicznej wymiany zasobów i zarządzania informacją handlową w firmie Grupa „DESIGN” Dariusz Rezulak
 • uruchomienie harmonogramu intensyfikacji importu w przedsiębiorstwie programics-Pab Sp. z o.o.
 • uruchomienie harmonogramu ekspansji importu w przedsiębiorstwie INTERMET Sp. z o.o.
 • wdrożenie elektronicznego biznesu typu B2B poprzez budowę nowoczesnej aplikacji Talkdesk 2 przez TALEX S.A.
 • zbudowanie inteligentnego serwisu elektronicznego dotyczącego ogłoszeń związanych z wynajmem lokali mieszkalnych
 • wypracowanie mobilnego systemu Analizy, Wsparcia i Wiedzy dla budowy nowoczesnej branży Doradztwa Finansowego.
 • stworzenie cyfrowego portalu medycznego dla lekarzy i pacjentów DOKTORZY24
 • stworzenie cyfrowego serwisu i systemowego procesu komunikacji zbiorowej SISMS dla mieszkańców gmin.

  Tagi: szkolenia dofinansowane, szkolenie menedżerów