By   10 lipca 2016

Ogłaszamy że w ramach funduszu unijnego „Wielkopolski Program Edukacyjny” na cztery Pracownicze Kursy Analiza Transakcyjna grant nabywają następujące przedsięwzięcia:

 • Projekt Szkolenia Asystentek w firmie ZUT PSS
 • Projekt Szkolenia zarządzania firmą odpowiedzią na potrzeby pracowników.
 • „e-Certus” – świadczenie e-usługi w modelu SaaS dla uczelni i szkół (ang. SaaS, Software as a Service – Oprojektowanie jako Usługa)
 • „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu”
 • nowoczesna technologia wytwarzania terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych stosowanych w terapii chłoniaków
 • nowoczesny pomysł + inwestor zewnętrzny = SUKCES
 • sporządzenie procedury i dokumentacji rejestracyjnej dla produktu leczniczego o działaniu przeciwzakrzepowym
 • sporządzenie i implementacja technologii do półbezobsługowej syntezy mowy IVONA Poliglota
 • sporządzenie i implementacja nowego oprojektowania – platformy do zarządzania usługami płynnościowymi, liquidity management platform LMP (PKWiU 72.22.12)
 • opracowanie i implementacja wzorów dotyczących produkcji suchych mieszanek do torkretowania
 • opracowanie METODYKI MODELOWANIA APLIKACJI ROZRACHUNKOWYCH DLA PLATFORM procesOWYCH SOA
 • sporządzenie receptur i technologii wytwarzania oraz uruchomienie do sprzedaży nowych serii dermokosmetyków do cery wrażliwej oraz oliwek do pielęgnacji i masażu ciała.
 • koncepcja B2B szansą dynamizacji F.P.H. POŁONINY Tomasz Bocheński.
 • proces Fineus – e-kontroling finansowy dla MSP
 • unowocześnienie i integracja procesów informatycznych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
 • pogłębienie sprzedaży importowej innowacyjnych urządzeń do klasyfikacji mięsa o nowe rynki w tym Rosję, Chiny i Indie
 • model Samodzielnego Tworzenia Map Nawigacyjnych GPS.
 • utworzenie portalu obsługi i analiz ofertowego rynku nieruchomości
 • uruchomienie modernizacyjnego systemu B2B usprawniającego kooperację firm współpracujących z przedsiębiorstwem OKE Poland Sp. z o.o., w tym zarządzanie wspólnymi procesami.
 • uruchomienie modernizacyjnego systemu elektronicznej wymiany danych typu business to business ProSerwis B2B.
 • implementacja harmonogramu intensyfikacji importu w Przedsiębiorstwie PPH RADIWOLA Radosław Buchalski
 • implementacja elektronicznej platformy współpracy B2B umożliwiającej automatyzację wymiany informacji między Agito S.A. a partnerami
 • stworzenie nowoczesnego internetowego serwisu turystycznego z możliwością zintegrowanego wyszukiwania i rezerwacji ofert turystycznych.
 • wypracowanie inteligentnej wyszukiwarki znajdz-dotacje.pl z funkcją doradcy i bazą firm konsultingowych w zakresie dotacji unijnych
 • wypracowanie cyfrowego serwisu automatycznej rejestracji pacjentów w praktykach okulistycznych.
 • stworzenie mobilnego Serwisu Lokalizacji Obiektów i Obsługi Flot.

  Tagi: szkolenia dla firm, szkolenie załogi