By   10 lipca 2016


Bardzo prosimy słuchaczy prowadzonych przez naszą organizację treningów i symulacji strategicznych w programie rozwoju kompetencji technicznych o opanowanie najważniejszych treści z przedstawionych tu opracowań w ramach warsztatu Systemowe Symulacje .
Informujemy jednocześnie, iż następujaca lista zawiera lektury wykraczające poza podstawową wiedzę o grach i powstała w celu inspiracji w zakresie scenariusza pisanych przez Kursantów symulacji.

 • Kształcenie Cech Zespołowych w Konkurencyjnej Organizacji, Tadeusz Stefanowicz
 • Szkolenia Projektowe, Łucja Cernowska
 • Wodociągi i kanalizacja
 • Przepisy o ruchu pojazdów samochodowych
 • Mechanizacja robót ładunkowych w transp.kolejowym.
 • Symulacje transportowe – podstawy teoretyczne
 • Fluidyzacja i transport pneumatyczny materiałów sypkich
 • Metaloznawstwo i obróbka cieplna
 • Technologia robót kotlarskich
 • Człowiek i automatyzacja
 • Technika ruchu kolejowego cz.I
 • Elektryczne oprawy oświetleniowe
 • Techniki wytwarzania powłoki ochronne
 • Wielki słownik A-K niemiecko-polski t.I
 • Maszyny cyfrowe i ich zastosowanie
 • Strukturalne programowanie bez danych
 • Leksykon inżyniera -spawalnictwo t. 2
 • Remonty budynków i wzmacnianie konstrukcji
 • Plazma – właściwości i zastosowanie technice.
 • Fundamenty elektroniki półprzewodnikowej
 • Encyklopedia świat w przekroju 1984/1985
 • Zabezpieczenia przeciwpożarowe placów i zapleczy budów
 • Oprogramowanie mikrokomputerów
 • Kara ograniczenia wolności za przestępstwa przeciwko rodzinie
 • Rysunek techniczny
 • Konstrukcje żelbetowe t3 wyd.5
 • Grafika komputerowa
 • TURBO BASIC.Przewodnik programisty
 • Mikroprocesory 80286,80386i 486
 • Zadania z elektroniki przemysłowej tom 1
 • Słownik języka polskiego.Suplement Wyd.I
 • Borland C++. Programowanie proceduralne. 191str.,24cm.
 • P-Historia filozofi,tomIII. Filozofia XIX wieku i współczesna. Wyd.13.
 • Sztuka świata tom 3 471 str., 30 cm
 • Analiza cz. II Ogólne struktury, funkcje algebraiczne, całkowanie, analiza tensorowa 640 str., 25 cm
 • 1-2-3 Lotus dla opornych Obejmuje 1-2-3 wersja 2.4 wyd I 154s 20cm
 • Chemia dla szkół średnich cz.2 216 str., 24 cm
 • Word do Windows edycja polska 358 str., 23 cm
 • Rachunkowość dla menedżerów Wyd.I 135 str., 20 cm
 • Symulacje motywacyjne – podstawy praktyczne
 • Praktyka zarządzania Najsłynniejsz książka świata na temat zarządzania 431s 20cm
 • A practikal grammar of English Wyd.III 278 str., 24 cm
 • Sam naprawiam pralkę automatyczną 200 str., 24 cm
 • Rachunek kosztów dla inżynierów Wyd II 232s,24cm
 • OS/2 V.2.0 krótki przewodnik Kompletny alfabetyczny spis komend 122 str. 20 cm
 • Nie tylko fonia i CW Leksykon dla krótkofalowców Wyd.I 301 str,24 cm
 • Kierowanie 535 str,26 cm
 • dBase krok po kroku III
 • Access 7 w.polska prosto i przystępnie 200 str, 24 cm
 • Ochrona i kształtowanie środowiska Wyd.IV 198 str, 20 cm
 • Prawo spółek handlowych Wyd.2 570 str, 21 str
 • Teoria pola elektromagnetycznego Wyd.3 272 str, 24 cm
 • Analiza matematyczna
 • Kodeks handlowy – komentarz t2 wyd2
 • Układy z przełączanymi prądami 283 str, 24 cm
 • Turbo Pascal 7.0 – szkoła programowania + D-11 414 str 24 cm
 • English Grammar4 in Use 300 str, 25 cm
 • Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, kodeks rodzinny i opiekuńczy 544 str, 23cm
 • Szeregowe interfejsy cyfrowe 162 str, 24 cm
 • Oxford Advanced Learner”s Dictionary 1600s.21 cm
 • Elektroenergetyczne sieci i urządzenia przemysłowe 249 str, 24 cm
 • Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym D-142 385s 24cm
 • Psychologia konsumenta dla menedżera marketingu 285 str, 24 cm
 • Geometria różniczkowa i jej zastosowanie 398s 24cm