By   9 czerwca 2016

Ogłaszamy iż w ramach funduszu dotacyjnego „Mazowiecki Program Regionalny” na wyjazdowe Konferencje Z Kreowania Energii W Grupie dotację otrzymały wymienione tutaj projekty:

 • Szkolenie Pracowników w przedsiębiorstwie Wieńczycki Production
 • Projekt Szkolenia budowania biznesu impulsem innowacji.
 • „rozbudowa sieci teleinformatycznej w Nowej Wsi Zbąskiej, Nowej Wsi, gmina Zbąszyń”
 • eksport innowacyjnych pojemników oxybiodegradowalnych kierunkiem dynamizacji firmy CHEKO
 • innowacyjny proces kompleksowego leczenia deformacji kręgosłupa.
 • opracowanie nowoczesnych materiałów, procedury i wyrobów uszczelniających i tłumiących drgania dla motoryzacji
 • sporządzenie interdyscyplinarnej aplikacji do zautomatyzowanego tworzenia i zarządzania kampaniami reklamowymi
 • opracowanie i implementacja nowoczesnych procedury wytwarzania surowców i produktów farmaceutycznych
 • sporządzenie i implementacja metodologii systemowania analogowych układów scalonych mało wrażliwych na
 • sporządzenie i implementacja wzorów użytkowych w spółce Drukarnia SERIX-BIS
 • opracowanie metod monitorowania aktywności psychofizjologicznej z funkcją narzędziowego wykrywania zagrożeń
 • sporządzenie techniki kontroli wiroprądami struktury, naprężeń i wad w lotniczych kołach zębatych zahartowanych indukcyjnie
 • sporządzenie indeksu gatunkowego i optymalizacja procedury produkcji wybranych roślin energetycznych.
 • koncepcja intrenetowa e-rekrutacja.pl: zautomatyzowany, dostępny, proces rekrutacji aktywnie wspomagający osoby poszukujące pracy czasowej i stałej.
 • rozbudowa przedsiębiorstwa OPEGIEKA – opracowanie Centrum Badawczo-Rozwojowego GIS Centre
 • system do Zarządzania Rozproszonym Biznesem ZaRoBi
 • model wspomagania zarządzania w ochronie zdrowia w wymiarze terytorialnym w oparciu o rozwiązania BI
 • opracowanie laboratorium B+R w celu ekspansji potencjału badawczego firmy Biofluid
 • wdrożenie modernizacyjnego modelu odczytywania i identyfikacji kodów elektronicznych i kreskowych za pomocą głosu
 • implementacja modernizacyjnego modelu elektronicznej wymiany rejestrów typu business to business.
 • uruchomienie koncepcji ekspansji importu w przedsiębiorstwie Extrem Sp. z o.o.
 • implementacja technologii Albatros Pro Precision DS w innowacyjnej tłoczni w Wałczu.
 • wypracowanie nowoczesnego procesu wyszukiwania opartego na analizie języka naturalnego
 • zbudowanie cyfrowego procesu wspomagającego poprawne wypełnianie wniosków wizowych.
 • stworzenie internetowego portalu rekrutacyjnego
 • wypracowanie cyfrowego serwisu publicystyczno-informacyjnego Radio WNet

  Tagi: szkolenia dla firm, szkolenie menedżerów