By   12 kwietnia 2016

Różnego rodzaju firmy mogą przyjmować zróżnicowane czynniki jeśli chodzi o ocenę zatrudnionych ludzi. Kryteria te często się opierają raczej na sympatiach i relacjach, niż na faktycznej weryfikacji czyiś umiejętności. W innych przypadkach z kolei są stosowane narzędzia i techniki, mające za zadanie zmierzyć szczegółowo wszystko, co się wiąże z wykonywaniem obowiązków przez daną osobę.

Aktualnie coraz większym zainteresowaniem zaczynają się cieszyć różnego rodzaju narzędzia do dokonywania ocen pracowniczych kompetencji. Stosowane są one przykładowo przy zatrudnianiu nowych ludzi, żeby ocenić czy przydadzą się w firmie, ale również przy ocenach okresowych swoich pracowników. Do takich ocen przede wszystkim będzie się brało wiedzę i umiejętności, ale wraz z zachowaniem oraz zaangażowaniem.

Pośród sporej grupy dostępnych metod wyróżnia się szczególnie Assessment/Development Center, aktualnie uznawana za najbardziej skuteczną pod tym względem. Po statystykach można zobaczyć, że jej skuteczność może nawet sięgać 76%, daje to to poziom, do którego wszystkie inne techniki nawet się nie zbliżają. Co oczywiste należy ją w dobry sposób zastosować, ponieważ tylko wtedy całość będzie efektywna.

Grupa międzynarodowych specjalistów opracowała jakiś czas temu precyzyjne zalecenia, które dotyczą przeprowadzania całego procesu. Akcentują przy tym oni kilka istotnych kwestii, które należy brać pod uwagę podczas wykonywania ocen pracowniczych, a zaniedbanie których może się przyczynić do błędnych wyników.

Po pierwsze kluczową rolę odgrywa tutaj należyta analiza miejsca pracy. Przeprowadzona ona powinna być w taki sposób, aby umożliwić wyznaczenie wskaźników efektywności i kompetencji. Jest to ogromnie ważny punkt, gdyż zależeć od niego będą dalsze zadania, które pracownik dostanie do wykonania.

Bardzo ważne jest także stosowanie wielu różnych technik, dzięki którym da się na różnych płaszczyznach oceniać oraz badać kompetencje. Wykonana analiza zawierać powinna przynajmniej jedną symulację związaną ze wskaźnikami efektywności jeśli będzie chodzić o określone stanowisko pracy. Wśród wykorzystywanych najczęściej można wymienić prezentacje, odgrywanie roli, koszyk zadań i grupowe dyskusje.