By   3 marca 2018


Poniżej wymienionym organizatorom konferencji tu i teraz składają wyrazy wdzięczności ze strony Rady Pogramowej za kilka chwil dedykowanych na mecenat naukowy – podpisano: Piotr Szwedowski, Antoni Duchnowski, Hubert Topolski i Mikołaj Bieńkowski

 • Rozwój produkcji rolniczej w kontekście zmian klimatu (Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne naukowe)
 • Szczećiński Kongres Coachów Personalnych Spotkania Integracyjne gra kryminalna
 • zagadnienia edukacyjne eksploatacji urządzeń, instalacji jak również sieci elektroenergetycznych ELSEP
 • Kwestia zaufania w perspektywie ekumeniczno-moralnej
 • Akademia Transportu Kolejowego Zasady prawidłowego projektowania i planowania modernizacji infrastruktury kolejowej
 • X Konferencja Diagnostyczno-szkoleniowa sekcji Immunotoksykologii i Immunomodulacji polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej oraz Klinicznej WSPÓŁCZESNE MOŻLIWOŚCI I ZAGROŻENIA BIOLOGII jak również MEDYCYNY
 • II Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Spotkanie Cykliczne team building Studentów i doktorantów Bezpieczeństwa Wewnętrznego US
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Spotkanie Cykliczne team building – Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego
 • X Jubileuszowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Polskiej Akademii Dermatologii jak również Wenerologii „Skóra zwierciadłem wnętrza człowieka oraz jego dobrostanu”
 • Bezpieczeństwo Narodowe Polski. Zagrożenie a także determinanty zmiany.
 • X KONFERENCJA EKSPERYMENTALNO-INŻYNIERSKA TRANSFORMATORY ENERGETYCZNE i SPECJALNE
 • IV Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Kongres Planarny team building z formalnego harmonogramu „Sektor publiczny we współczesnej gospodarce” na temat Mechanizmy funkcjonowania sektora publicznego
 • XVI Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych
 • I Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Teoretyczna team building „Cyberprzestrzeń a także światy wirtualne. Konsekwencje osobowe, społeczne oraz kulturowe