By   3 lutego 2018


Gry menedżerskie – opracowania na wykłady:

 • Zabawy Sprzedażowe
 • pomiar barier wdrażania wybranych działan Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013
 • Symulacje szkoleniowe , dr hab. H. Bendkowski
 • energetyki w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko”
 • Historia Sztuki, Tom 2: Średniowiecze
 • Gry menedżerskie , prof. E. Bąk
 • Niepołomice – folder
 • Ocena biznesowa przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
 • Ocena biznesowa wpływu realizacji polityki spójności perspektywy 2004-2006 na zwiększenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski wschodniej
 • Regulaminy i programy szkolenia organizatora turystyki, zeszyt 1
 • Wyższe kursy dla kobiet im. A. Baranieckiego w Krakowie 1868-1924
 • Powstanie Styczniowe i jego przebieg na terenie powiatu zawierciańskiego
 • Proroctwa Milabusa – Adam Ehringer (152)
 • Nemesis – Isaac Asimov (570)
 • Historia sekretna – Prokopiusz z Cezareii (1203)
 • Wojna Trappa – Brian Callison (1838)
 • Morderstwo w Rides Park – Joseph Smith Fletcher (2116)
 • Rzymianka – Alberto Moravia (2660)
 • Carmina – Klemens Janicki (3944)
 • Rozmowy o biblii” – Anna Widerkówna (4506)
 • Rozmowy przy stole – Adolf Hitler (4955)
 • Oszczędność – Jarosław Zieliński (5849)
 • Niewiedza – Milan Kundera (6466)
 • Planeta 412 bis – Jewgenij Gulakowski (7271)
 • Gry szkoleniowe , dr hab. A. Bąk