By   26 grudnia 2017


Symulacje menedżerskie – opracowania na wykłady:

 • Warsztaty Dla Handlowców
 • weryfikacja przyczyn braku aktywności niektórych samorządów w sięganiu po wsparcie unijne w ramach programu ZPORR celem ujednolicenia Planu Komunikacji RPO WZ na lata 2007-2013 oraz Planu Działań menedżerskich i finansowych Informacyjnych i Promocyjnych na rok 2009
 • Symulacje strategiczne , dr hab. G. Buczyński
 • Bariery w przystąpieniu do realizacji i w realizacji projektów szkoleniowych systemowych w ramach PO KL przez Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w województwie podlaskim
 • Katalog HR zabytków sztuki w Polsce. T. V – cz. II, zeszyt 3. Koscioły śródmieścia – Kraków
 • Symulacje menedżerskie , dr hab. B. Boguś
 • O Krakowie Ci Ja! Historia Krakowa inaczej
 • Ocena biznesowa rezultatów zarządzania i wsparcia parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm
 • Polskie rzemiosło artystyczne wieków średnich
 • Rocznik statystyczny 1976 r.
 • Tereny narciarskie Polski i ich zagospodarowanie. Tereny lawiniaste w Tatrach Polskich
 • Zamek w Uniejowie
 • 15 Konfrontacje Plastyczne Młodych Twórców
 • Człowiek istota społeczna – Elliot Aronson (720)
 • Katechizm kościoła katolickiego – *.* (853)
 • Portret artysty z czasu dojrzałości – Marek Nowakowski (1832)
 • Jezus żyje – Emilien Tardif (2422)
 • Opowieści Orsiniańskie – Ursula K. LeGuin (2664)
 • Kolekcjoner – John Fowles (3415)
 • Stało się jutro (tom 30) – Marcin Wolski (4550)
 • Sensytywi – Nina Hoffman (4961)
 • Opowieści mojej żony – Mirosław Żóławski (5684)
 • Krew – Rafał Kosik (6247)
 • Historyja prawdziwa o przygodzie żałosnej księcia finlandzkiego Jana i królewny polskiej Katarzyny – Marcin Kromer (6861)
 • Symulacje menedżerskie , dr hab. C. Białek