By   25 grudnia 2017


Zleceniodawcom i partnerom wymienionym na tej stronie doceniając składają wyrazy wdzięczności w imieniu Zespołu Organizacyjnego za kilka chwil dedykowanych na patronat dydaktyczny – podpisano: Tadeusz Jankowiack, Anatol Michalski, Ignacy Musiał i January Winnicki

 • Od źródła do wykonania
 • Sierpniowy Kongres Mentorów Korporacyjnych Eventy Team Building w Krakowie
 • V Międzynarodowa Konferencja: ASSM2016 – Advances in Sustainable Sewage Sludge Management, The biodegradable waste in circular economy.
 • II Dni Jana Nepomucena Bobrowicza, Sesja Naukowa „Gitara w polskiej muzyce współczesnej”
 • Media: przestrzeń jak również narzędzie miłosoierdzia
 • KOLUMNADA 2015
 • Dogu Edebiyatinda Bati – Bati Edebiyatinda Dogu. XXVIII. Uluslararasi Kibatek Edebiyat Sempozyumu (Zachód w literaturze Wschodu – Wschód w literaturze Zachodu. XXVIII. Międzynarodowe Sympozjum Literackie Kibatek)
 • Rozwój regionu i organizacji wyzwaniem dla nauk o zarządzaniu
 • Sposoby prawnej i faktycznej protekcji a także rekultywacji jezior poznańskich
 • VI Konferencja Naukowo-organizacyjna ŚRODKI SMAROWE 2015 – najbardziej aktualne środki smarowe do specjalnych zastosowań w urządzeniach przemysłowych, transporcie a także komunikacji
 • VII Konferencja Chirurgiczna Medycyny Praktycznej Kraków 2014
 • XIX KONFERENCJA NAUKOW0-BADAWCZO ROZWOJOWA: Rolnictwo w warunkach wyzwań klimatycznych a także środowiskowych
 • Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne metodologiczne towarzyszące III Transdyscyplinarnemu Sympozjum Badań Jakościowych
 • VI Konferencja Eksperymentalno-Szkoleniowa „Nieswoiste Zapalenia Jelit u Dzieci”