By   12 grudnia 2017


Ogłaszamy iż na programie Dydaktyka Doswiadczalna i Symulacje Doświadczalne zaleca się następujące książki do superwizji końcowej:

  • gra biznesowa – „Struktura społeczna osób zwiedzających Zespół Pałacowo-Parkowy w Puławach” i „Uniwersalne prawdy bajki. Rola Ignacego Krasickiego w rozwoju gatunku”
  • gra kreatywna – „Młodzież w nauczaniu Jana Pawła II” oraz „Postrzeganie prawdy przez ocenianych myślicieli średniowiecznych”
  • zabawa biznesowa : „Stereotypy kobiet i mężczyzn w reklamie w Polsce i Stanach Zjednoczonych” oraz Symulacje oraz „Ironia i intertekstualność w powieści Umberto Eco „Imię róży””
  • symulacja decyzyjna – „Wizerunek kobiety w ujęciu Ojców Kościoła” i „Kobieta, mężczyzna i płeć w twórczości Pedro Almodóvara”
  • gra komunikacyjna – „Żywot świętych na ekranie ” oraz „Feminizm – pojęcie modne, czy znaczące?”
  • symulacja edukacyjna : „Rosja w świetle polskiej publicystyki prasowej przełomu XX i XXI wieku” oraz „Poetyka, konstrukcja i psychologia reklamy telewizyjnej ”
  • gra lingwistyczna – „Obóz jeńców i internowanych w Strzałkowie historia i teraźniejszość” i „Prawosławie w Polsce”
  • gra menedżerska : „Pomoc społeczna w samorządzie terytorialnym na danych źródłowych z gminy” i „Analiza przestrajania temperaturowego kwantowych laserów kaskadowych”
  • zabawa menedżerska – „Zło w internecie z perspektywy katolickiej teologii moralnej” oraz „Kontrola serwisów sportowych w WWW i ich wpływ na architekturę informacji w sieci”