By   11 grudnia 2017

W związku z podsumowaniem przedsięwzięcia nr AWW/31 4 6 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania wsparcia z Środkowoeuropejskiego Trustu Pomocowego

Harmonogram debata podczas seminarium obejmie poniższe grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Analiza szacunkowa wartości wskaźników Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w odniesieniu do roku 2010 oraz 2015
 • Aktywność beneficjentów w ubieganiu się o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Ocena stanu realizacji 3,4,5 i 6 priorytetu PO IG w połowie okresu programowania
 • Analiza jakości implementacji celów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Sale konferencyjne Spotkania team building w Wiśle
 • Analiza systemu monitoringu na pozimie regionalnym
 • Rozpoznawalność i znajomość marki Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ocena potencjału rynkowego marki RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Analiza i ocena procesu przygotowania i wdrażania projektów transportowych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Rybołówstwa 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- I raport cząstkowy
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 PO KL
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Program zostany przeanalizowany pod kątem wpływu w poniższych dofinansowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Chów i hodowla drobiu
 • Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
 • Produkcja pozostałych kurków i zaworów
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • Fundusze emerytalne
 • Działalność agencji pracy tymczasowej
 • Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: chełmski oraz m. Białystok

  Upoważnieni beneficjenci to: Spółdzielnia Socjalna „FBI – FORMALNIE BIERNI INACZEJ”, HSG „Blowex – Tarnów” S.A., LPG House, Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, „DOLAN-SAT” Kazimierz Dolan, Przedsiębiorstwo Przemyslowo-Handlowe AURA Sp. z o.o. , BIURO HANDLOWE GORGOL ROBERT GORGOL, Emedico sp. z o.o., Języki Świata Sabina Jurewicz, No Limit Sp. z o.o., Stegu , Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, DOTI Wytwórnia Wyrobów Czekoladowych D. M. Mroczkowscy, Novotherm Sp. z o.o., Drukarnia AGPRESS Adam Łukawski

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.