By   4 października 2017


Potwierdzamy iż na kursie Andragogika i Symulacje Integracyjne akceptuje się następujące opracowania do superwizji końcowej:

  • gra językowa : „Społeczeństwo w magicznym świecie Superniani” i „Świat grozy w filmach Alfreda Hitchcoca”
  • gra kreatywna : „Miejsce i rola kobiety w polskich strukturach politycznych w kontekście problematyki równouprawnienia płci” i „Moc perswazyjna nagłówków prasowych”
  • gra biznesowa : „Stan obecny i perspektywy rozwoju turystyki wiejskiej w powiecie Janów Lubelski” i Gry Decyzyjne oraz „Stan obecny i perspektywy rozwoju turystyki wiejskiej w powiecie Janów Lubelski”
  • zabawa strategiczna – „Detektyw głównym bohaterem powieści kryminalnej” i „Ukraina przemiany polityczne i społeczne od II wojny światowej do Pomarańczowej Rewolucji”
  • symulacja strategiczna – „Różne wymiary edukacji historycznej w Polsce z uwzględnieniem projektu historycznego Fundacji Patria Wielkopolska BUSU” oraz „Obszary ekologicznego zagrożenia w Polsce”
  • gra językowa – „Świat jest teatrem, aktorami ludzie czyli medialny ekshibiocjanizm jako spektlakt jednego aktora” oraz „Imagologiczne aspekty w marketingu politycznym”
  • symulacja menedżerska : „Trzecia Rzesza w opiniach pracy polskiej w latach 1933-1939 ” i „Kobieta w rodzinie muzułmańskiej”
  • symulacja komunikacyjna – „Wybrane kreacje i osobowości romantyczne” i „Internet w ocenianych gałęziach gospodarki i administwacji w Polsce w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku”
  • gra zespołowa : „Wielkie pustynie Świata” oraz „Prawda życia, prawda ekranu – hiporzeczywistość w społeczeństwie współczesnym”