By   7 września 2017

Lista dopuszczonych do weryfikacji merytorycznej wniosków w programie grantów Belgijskiego Grantu Kapitał Ludzki:

  • A8/B/ZACHODNIOPOMORSKIE-, przystosowanie do potrzeb innowacyjnej metody cięcia laserowego metali kolorowych., LASER SPEC SA, Dla tego projektu przyznano dotację na symulacje team building. Proponowane w tym projekcie szkolenia interpersonalne najlepiej zrealizuje IBD-Business School – jedna z większych firm na rynku.
  • CB5/E/MAŁOPOLSKIE-, Zakup urządzeń produkcyjnych w celu wdrożenia technologii zgłoszonej do ochrony patentowej i produkcji innowacyjnych elementów drewnianych, ENVUN Paweł Janoszek, Dla tego zgłoszenia ogłoszono finansowanie na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener interpersonalny: Andrzej Herra. Zalecane warsztaty sprzedażowe w firmie Avenhansen
  • 5/L/ŚLĄSKIE-, Inwestycja w zaplecze konstrukcyjno-rozwojowe oraz produkcyjne dedykowane dla wprowadzenia na rynek inteligentnego urządzenia manipulacyjnego przeznaczonego do usprawnienia ręcznego montażu elementów o dużej masie, w liniach produkcyjnych., SSG ENGINEERING S.C. IRENEUSZ GRZYWOCZ, JACEK SZULC, Dla tego projektu ogłoszono finansowanie na gry team building. Rekomendowany trener przywództwa: Andrzej Batko. Zalecane w agencji GFKM
  • 4/G/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, kompleksowe przygotowanie technologii renowacji rurociągów metodą rękawów z włókna szklanego nasączanych żywicą utwardzaną promieniami UV do renowacji rurociągów., eurotrex Sp. z o.o., Dla tego zgłoszenia zatwierdzono dofinansowanie na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Piotr Skała. Zalecane szkolenia biznesowe w instytucie Schenk Institute
  • A6/H/POMORSKIE-, Poszerzenie oferty o innowacyjny produkt kosmetyczny o miejscowym działaniu rozgrzewającym., „WATS” PIASECKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Dla tego projektu zatwierdzono dofinansowanie na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Szymon Tymochowicz. Zalecane warsztaty sprzedażowe w agencji Certes
  • 7/E/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, czynnikiem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez unowocześnienie innowacyjnej technologii lakierowania z zastosowaniem promieniowania podczerwieni, HUBERT ZWIOREK BLACHARSTWO-MECHANIKA-LAKIERNICTWO KONSERWACJA DIAGNOSTYKA POJAZDOWA, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono środki na gry strategiczne. Rekomendowany trener HR: Wojciech Santorski. Zalecane szkolenia biznesowe w agencji Progress project
  • D0/Y/ŚLĄSKIE-, Wytworzenie aplikacji mobilnej obejmującej nawigację po szlakach turystycznych, BWCG Mateusz Witański, Dla tego aplikacji zaakceptowano środki na gry strategiczne. Rekomendowany trener interpersonalny: Andrzej Santorski. Zalecane szkolenia w fundacji House of Skills