By   11 lipca 2017


Potwierdzamy iż na kursie Kształcenie Alternatywne i Gry Eksperymentalne zaleca się tu przedstawione tematy do superwizji końcowej:

  • symulacja słownikowa : „Negatywne skutki wpływu turystyki na środowisko przyrodnicze na przykładach z Polski” i „Wizerunki kobiety kreowanej w reklamie prasowej doby kultury konsumpcji”
  • zabawa słownikowa : „Demoralizacja polskiej młodzieży na podstawie kinematografii polskiej” i „Cywilizacja śmierci – kulturowe uwarunkowania zachowań proekologicznych”
  • zabawa biznesowa : „Mobing jako patologia interakcji międzyludzkich” i Symulacje Szkoleniowe i „Tadeusz Różewicz jako krytyk kultury współczesnej”
  • gra lingwistyczna : „Społeczeństwo w magicznym świecie Superniani” i „Friedricha Wilhelma Murnaua i Wernera Herzoga dwie opowieści o Nosferatu”
  • symulacja lingwistyczna – „Obraz społeczeństwa polskiego w pierwszych komediach oświeceniowych” i „Problematyka społeczna w listach św. Hieronima”
  • symulacja lingwistyczna : „FC Barcelona jako symbol tożsamości narodowej Katalończyków” i „Globalizacja szanse i zagrożenia dla wspólnego świata”
  • zabawa zespołowa : „Recepcja kultury zachodniej w Japonii na studium przypadku literatury i sztuki” oraz „Turystyka regionalna w Gnieźnie i powiecie gnieźnieńskim”
  • gra biznesowa – „Marketing polityczny w XXI wieku” oraz „Polisemiotyczność reklamy Poczty Polskiej”
  • symulacja menedżerska – „Dj i Vj. Dopasowanie muzyki do obrazu. Dopasowanie obrazu do muzyki” i „Kobieta za zasłoną chusty. Tradycja, symbol, dyskryminacja”