By   9 lipca 2017

Zawiadomienie – test – Kurs CoachówNiniejszym prezentujemy aktualne zadania testowe dla kursantów „Szkoła Trenerów Interpersonalnych:

Celem szkoleniowca w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych załogi jednej z przedstawionych tutaj organizacji NGO, a w drugiej części zadania przeprowadzenie dla tej jednostki szkolenia na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z poniższych tematów.

Wiodącym fragmentem zaliczenia musi koniecznie zostać blog seminaryjny szkolenia dla przedstawicieli handlowych

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU DODATKOWO NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • Wykorzystanie okazji sprzedażowych w profesjonalnej obsłudze klienta
 • Zdrowe poczucie własnej wartości. jak osiągać sukcesy w biznesie?
 • Inspirujące przywództwo
 • Rozwiązywanie konfliktów i prowadzenie rozmów w sytuacjach kryzysowych


  LISTA PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE ICH OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY KIJE
 • MIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY „WISSA”
 • ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI I OSOBOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM ODDZIAŁ „ODRODZENIE”
 • POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • FUNDACJA INSTYTUT MYŚLI JÓZEFA TISCHNERA
 • STOWARZYSZENIE „VOCATIO DEI”
 • FUNDACJA HARMONIA IM. GRAŻYNY BACEWICZ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W PRUDNIKU – „PRZYJAZNA JEDYNKA”
 • POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W TOMASZOWIE LUBELSKIM
 • STOWARZYSZENIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO „OCALMY”
 • STOWARZYSZENIE „PIAST” NA RZECZ AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA
 • STOWARZYSZENIE WSPIERANIA I ROZWOJU SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W KOŁOBRZEGU-„REKS”
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NIEDŹWIADKI MOSIR SANOK
 • „STOWARZYSZENIE RADOMSKI CZERWIEC 76”