By   8 lipca 2017

W związku z podjętą strategią upowszechnienia przedsięwzięcia nr IJRO/91 9 8 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania subwencji z Środkowoeuropejskiego Programu Pomocowego

Porządek dyskusja podczas panelu przewiduje następujące zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Ocena udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu INTERREG IIIB CADSES
 • Spójność terytorialna polskiego systemu innowacyjnego w kontekście wdrażania funduszy strukturalnych
 • Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie ochrony własności przemysłowej, w kontekście uruchomienia działania 5.4 PO IG
 • Analiza skuteczności implementacji założeń EFS na przykładzie studium podyplomowego Hotele na Szkolenia w Zakopanem
 • Analiza systemu monitoringu na pozimie regionalnym
 • Ocena przyczyn niewielkiego zainteresowania potencjalnych beneficjentów realizacją projektów w ramach wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Analiza zdolności absorpcyjnych Województwa Świętokrzyskiego pod kątem identyfikacji barier występujących podczas wdrażania RPOWŚ na lata 2007-2013
 • Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych
 • Analiza potrzeb potencjalnych beneficjentów XI Priorytetu POIiŚ w zakresie działań przewidzianych do realizacji w ramach Priorytetu z uwzględnieniem stanu infrastruktury społecznej w sektorze kultury
 • Raport roczny z „Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006” przedstawiający dane dotyczące osób pracujących, które ukończyły udział we wsparciu w okresie od kwietnia do grudnia 2006 roku
 • Ocena stopnia zainteresowania pracodawców współpracą z placówkami kształcenia zawodowego w zakresie praktycznych form nauczania i przygotowania zawodowego w kontekście wdrażania Działania 9.2 POKL
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Fundusz będzie przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w następujących dofinansowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
 • Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
 • Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych
 • Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 • Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
 • Sprawy zagraniczne
 • Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Piotrków Trybunalski oraz czarnkowsko-trzcianecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o., Cegielnie Bydgoskie S.A. , PHU Carslux & Tourist, KOZAK P.U.H. Zdzisław Kozak, Polska Telewizja Kablowa Warszawa S.A. , „KUFIETA” Krzysztof i Sebastian Kufieta Spółka Cywilna, Beata Świtalska Firma Handlowa Beata, ELPIGAZ Sp. z o.o., Iwona Oleszak DEKSPOL Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe, Najlepsze wina , Tartak „Olczyk” Ludwik Olczyk, Warszawskie Zakłady Zielarskie „HERBAPOL”, BIURO PLUS Jerzy Rożen, Let”s Go , Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Ślusarstwo Produkcyjne i Usługowe Sławek Moczulski

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.