By   14 czerwca 2017


Informujemy iż na kursie Uczenie Psycholingwistyczne i Gry Eksperymentalne zaleca się następujące opracowania do superwizji końcowej:

  • gra decyzyjna : „ – kulturowy obraz idealnej partnerki, idealnego partnera w internetowych ogłoszeniach towarzyskich” i „Tragizm ludzkiej egzystencji w ocenianych utworach Mikołaja Gogola oraz Iwana Turgieniewa”
  • symulacja edukacyjna – „Językowe środki perswazji w katalogach biur podróży” i „Komunikacja w miejscu pracy, dialog klient – sprzedawca”
  • gra menedżerska – „Kreowanie wizerunku firmy z zastosowaniem działań public relations, marketingu i reklamy” oraz Mnemotechniczne Gry Szkoleniowe i „Badanie czułości czujników światłowodowych na pobudzenie mechaniczne”
  • gra menedżerska – „Polityka religijna Konstantyna Wielkiego” oraz „Rosja i Rosjanie w publicystyce polskiej (na materiale) Gazety Wyborczej”
  • zabawa menedżerska – „Promocja marki Toyota za pośrednictwem internetu” i „Twórczość Ivo Andricia”
  • symulacja słownikowa : „Opisy egzotycznych krain w literaturze polskiego baroku (wybranych przykładach)” i „Kultura narodu i mniejszości narodowych Republiki Macedonii”
  • zabawa komunikacyjna – „Obraz społeczeństwa Królestwa Polskiego XIX w.” i „Filmowe oblicze wojny wietnamskiej”
  • symulacja lingwistyczna : „Ironia i intertekstualność w powieści Umberto Eco „Imię róży”” oraz „Reklama i public relations na przykładzie działalności sieci Hoteli Pietrak”
  • gra strategiczna – „Promocja gminy-droga do samorządowego sukcesu na przykladzie gminy Dąbrowa w województwie kujawsko-pomorskim ” i „Recepcja dzieł Eliota w Polsce w latach 1945-1985”