By   24 maja 2017


Potwierdzamy iż na studiach Edukacja Innowacyjna i Gry Integracyjne zalecamy nizej wymienione tezy do superwizji końcowej:

  • gra menedżerska – „Śląski regionalizm w przekazie medialnym” i „Projekt wycieczki rowerowej po Wyżynie Lubelskiej i Roztoczu”
  • symulacja komunikacyjna – „Funkcjonalność komunikacyjna portalu Wirtualna Polska” oraz „Tragizm ludzkiej egzystencji w wybranych utworach Mikołaja Gogola oraz Iwana Turgieniewa”
  • symulacja lingwistyczna – „Ikony popkultury w kulturze masowej” i Naukowe Symulacje Menedżerskie oraz „Tabu krwi”
  • gra strategiczna – „Problem eutanazji – aspekty prawno-społeczne” oraz „Obraz harcerstwa gnieźnieńskiego utrwalony w pamięci społecznej”
  • zabawa menedżerska : „Kobieta, mężczyzna i płeć w twórczości Pedro Almodóvara” i „Kobiety w epoce elżbietańskiej”
  • zabawa biznesowa – „Wizerunek kobiety w ujęciu Ojców Kościoła” oraz „Polska, a Bułgaria i Macedonia. Wizerunek Bułgarii i Macedonii w polskich mediach”
  • gra menedżerska : „Przyczyny wypadków narciarskich na terenie Bieszczadzkiej Grupy GOPR w latach 2004/2005-2008/2009” oraz „Cyberfeminizm – kobieca podmiotowość w świecie nowych technologii”
  • zabawa słownikowa : „Slogan językowy w reklamie marketingowej społecznej i politycznej” i „Źródła roztoczańskie jako obiekty turystyczno-krajobrazowe”
  • zabawa edukacyjna : „Wizerunek kobiet Islamu” oraz „Działalność dobroczynna w pierwszych wiekach chrześcijaństwa”