By   1 maja 2017


Zawiadamiamy że na studiach Metodyka Kształceniowa i Gry Doświadczalne rekomendujemy tu przedstawione książki do egzaminu:

  • gra komunikacyjna – „Katolicyzm – Prawosławie jeko religie chrześcijańskie” i „Status osób z zaburzeniami psychicznymi w aspekcie społeczno-prawnym”
  • gra decyzyjna – „Motyw diabła w polskiej kulturze ludowej” oraz „Walory turystyczne i kulturowe Gniezna”
  • gra edukacyjna – „Internet globalne zagrożenie kulturowo-cywilizacyjne” oraz Symulacje Menedżerskie i „Tragedia i poświęcenie pierwszych chrześcijan w „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza i „Rzymie za Nerona” Józefa Ignacego Kraszewskiego”
  • zabawa decyzyjna – „Oblicza przemocy we współczesnym thrillerze filmowym” i „Kobieta w ortodoksyjnym judaizmie”
  • gra menedżerska – „Miejsce i znaczenie lalki barbie w kulturze wspolczesnej” oraz „”Nad Niemnem”: Kresowe społeczeństwo po upadku Powstania Styczniowego”
  • symulacja strategiczna : „Cywilizacja śmierci – kulturowe uwarunkowania zachowań proekologicznych” i „Pani Bovary Gustawa Flauberta na tle epoki”
  • gra edukacyjna : „Styk wielu kultur jako atrakcja turystyczna Turcji” i „Program wymiany zagranicznej The Lifelorg Learning Programie Erasmus jako przykład spotkania wielu kultur”
  • zabawa edukacyjna – „Kobieta, mężczyzna i płeć w twórczości Pedro Almodóvara” i „Inkwizycja- historia, metody dzialania, ofiary”
  • gra biznesowa – „Ikony popkultury w kulturze masowej” oraz „Gnieźnieńska prasa drukowana a kampanie wyborcze w 2006 r.”