By   6 lutego 2017

Aktualności – zaliczenie – Szkoła TrenerówNiniejszym publikujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania testowe dla uczestników kursu „Szkoła Coachów Interpersonalnych:

Zadaniem szkoleniowca w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych załogi jednej z niżej wymienionych jednostek pozarządowych i fundacji, a potem przygotowanie dla tej jednostki szkolenia na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z wymienionych tutaj problemów.

Podstawowym projektem będzie program treningi dla sprzedawców

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU UZUPEŁNIAJĄCO TE TEMATY SZKOLENIA:

 • Techniki finalizacji i pokonywania obiekcji w sprzedaży
 • zarządzanie zmianą -rola i zadania menedżera w przeprowadzaniu zespołu przez zmiany
 • Inspirujące przywództwo
 • Wystąpienia publiczne warsztaty


  ZESTAWIENIE PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE MUZYCZNE „AKOLADA”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY BAŁTÓW „BAŁT”
 • „POMORSKA FUNDACJA EDUKACYJNA”
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KARDIOCHIRURGII
 • MŁODZIEŻOWY KOSZYKARSKI KLUB SPORTOWY „ZAGŁĘBIE” SOSNOWIEC
 • TOWARZYSTWO INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
 • STOWARZYSZENIE CZERWONEJ RÓŻY
 • LUBELSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ „OPIEKUN”
 • FUNDACJA KOMPENDIUM
 • STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA W ŁAŃCUCIE
 • STOWARZYSZENIE „3MAJMY SIĘ RAZEM”
 • STOWARZYSZENIE SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA
 • DIGNITAS DOLENTIUM
 • BOKSERY W POTRZEBIE
 • KLUB SPORTOWY „KTM RACING TEAM ZŁOTY STOK”